10 okt 2017 16:14

10 okt 2017 16:14

iP.1 hoppas e-sms blir framgångsrikt

SKÖVDE: Skövdeföretag lanserar ny tjänst för sms

Företaget iP.1 lanserar ett nytt program som ska underlätta att skicka sms direkt från datorns e-postkontakter till mobiltelefon. Den nya programvaran kallas e-sms. ”Sms tränger igenom bruset och kommunicerar rakt in i hjärtat”, säger Leif Alvarsson.

Den nya lösningen e-sms betyder att man skickar sms direkt från sin dators kontaktbok i mejlprogrammet Outlook och vidare till mobil. Mobilnumren och grupper hämtas från kontaktdelen och på så sätt kan man nå ut med sms till många snabbt.

Microsoft Outlook är världens mest använda program för att skicka e-post. Tidigare fanns ett system integrerat i det programmet för att just skicka sms via sina kontakter. Men sedan Outlook uppgraderats 2013 försvann den tjänsten.

Efterfrågan finns dock hos marknaden för ett sådant program och det fick det Gothia science park baserade företaget iP.1 att börja utveckla en programvara för e-sms. Efter ett halvt års utvecklingsarbete ska nu det nya tilläggsprogrammet lanseras på bred front.

– Sms är fortfarande en av de bästa kanalerna för att nå fram med information och meddelanden, säger iP.1 vd Leif Alvarsson. Sms är också en mer personlig kanal som riktar sig direkt till en eller flera personer. Vi har även fått förfrågningar från internationella företag, säger Alvarsson.

En av kunderna är företaget Bravida som använder systemet för att kommunicera med sina montörer. Via kontakterna i Outlook kan de skicka ett e-sms för att sedan kunna få svar, antingen till sin mobil eller till sin dator.

Tekniken inbjuder även till andra tjänster som utvecklas, till exempel enkäter eller marknadsundersökningar.

– Det visar sig att frågor som ställs via sms läses snabbare och har en hög svarsfrekvens, säger Mats Wiktorsson marknadsansvarig på iP.1.

E-sms är ett snabbt sätt att nå ut

Programmet stöder att skicka sms direkt från Outlook 2013 och 2016

Programvaran för e-sms är gratis, kunderna får i stället betala per sms man skickar.

iP.1 har sex anställda och har 2 000 företag som kunder, varav de flesta svenska.

Företaget startade 2003 och hjälper företag nå ut med sms.

Källa: Vd Leif Alvarsson iP.1