17 jan 2018 15:14

18 jan 2018 08:24

Motorfabriken leder Volvos miljöarbete

SKÖVDE: Visar vägen med förnybar uppvärmning och elförsörjning

Förnybar fjärrvärme från Skövde värmeverk har gett Volvo Cars motorfabrik i Skövde status som företagets första klimatneutrala tillverkningsanläggning globalt.
– Vi prioriterar miljö- och energifrågor högt, säger platschefen Lena Bergqvist.

Utnämningen beskrivs som ett steg på vägen i Volvos vision om att hela den globala tillverkningsverksamheten ska vara klimatneutral från och med år 2025. Och där är Skövdefabriken numera företagets spjutspets.

– Det är klart att det smäller lite extra högt, att vi här i Skövde kan visa vägen med både förnybar uppvärmning och elförsörjning (sedan 2008). Sedan jobbar vi också mycket med att effektivisera vår energiförbrukning, och det arbetet pågår hela tiden, säger Claes Stenvall, facility manager vid Volvo Cars i Skövde.

Motorfabriken får precis som tidigare sin fjärrvärme levererad från Skövde värmeverk och det är det kommunala bolagets investering i Block 4 – ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för 400 miljoner kronor – som möjliggjort fabrikens nya status.

– Utan en fungerande infrastruktur hade detta inte varit möjligt och det är fantastiskt att ha en lokal leverantör som möter upp vårt behov på detta viset, säger platschefen Lena Bergqvist.

– Vi jobbar hårt med klimatpåverkan både när det gäller våra produkter och i produktionen.

Dubbla Volvoavtal

Värmeverkets vd Sammy Tanhua, som själv har arbetat med miljöfrågor inom Volvo Cars både lokalt och globalt, har på kort tid slutit nya avtal med båda de stora Volvobolagen i Skövde.

Två tunga industrier som nu aktivt bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Skövde med uppvärmning som genereras från förbränning av avfall, biomassa och återvunna biobränslen.

Sedan en tid tillbaka är Volvo Group Trucks Operations värmepannor konverterade till bioolja och ingår numera i Skövde värmeverks fjärrvärmenät.

– Vi är alla beroende av varandra i det här arbetet. Utan stora kunder som Volvo Cars och Volvo GTO med höga krav på en hållbar och fossilfri energiproduktion så hade vår satsning på Block 4 inte varit möjlig, säger Sammy Tanhua och poängterar att det handlar om lokalproducerad värme.

– Skogsbiobränslet (flis) hämtas inom en radie på fem mil, vilket jag tycker är viktigt att lyfta fram.

Volvo Cars fabriker

Göteborg

Skövde

Olofström

Gent (Belgien)

Kuala Lumpur (Malaysia)

Zhangjiakou (Kina)

Chengdu (Kina)

Daqing (Kina)

Luqiao (Kina)

Charleston (USA)

Källa: Volvo Cars