15 maj 2018 12:15

15 maj 2018 12:15

Kurvan pekar uppåt för företagsklimatet

NÄRINGSLIV: Näringslivschefen: "Väldigt glädjande att utvecklingen nu går åt rätt håll"

Skövde kommun bryter den negativa trenden och gör en rekordförbättring i Svenskt Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet.
– Väldigt glädjande att utvecklingen nu går åt rätt håll, säger näringslivschefen Ramona Nilsson.

Skövde har länge haft problem att bryta den negativa spiralen med sjunkande betyg och rankning i Svenskt Näringsliv undersökningar av företagsklimatet där en stor enkätundersökning presenteras på våren och en kommunrankning på hösten.

2018 är dock Skövdes betyg i enkäten högre än på många år. Från fjolårets bottennotering på 3,4 studsar kommunen upp till 3,8 på en sexgradig skala, det högsta betyget sedan 2011 och den största förbättringen av alla kommuner i Skaraborg.

– Kommunledningen och ansvariga politiker har arbetat strategiskt med de här frågorna under en längre tid och nu börjar vi också se en förbättring inom många områden där vi tidigare fått kritik, det visade inte minst senaste Insikts-mätningen (hantering av bygglov), konstaterar Ramona Nilsson.

Förbättrad attityd

En stor skillnad mot tidigare undersökningar syns i företagens syn på kommunens och tjänstemännens attityder till företagande och tillämpning av lagar och regler, upphandlingar och information, vilket också Svenskt Näringsliv har noterat:

– I Skövde är det påtagligt att man tydligare har prioriterat och lyssnat in företagen vilket har gett gott resultat. Förhoppningsvis fortsätter man på den inslagna vägen och ger företagarfrågorna det utrymme de förtjänar, säger Kristian Johansson, biträdande regionchef.

Enligt Ramona Nilsson är dock arbetet med förbättrade relationer till företagen och näringslivet långt ifrån slutfört.

– Det har egentligen bara börjat men vi har många forum där vi nu för en dialog och har samverkan med exempelvis Näringslivsforum, fastighetsägarna och handeln där vi strävar efter gemensamma mål, säger hon.

180 företag i Skövde har medverkat i enkäten.