04 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Tips, recept och massor av äpplen


Äppelfabriken
Katharina Ångström Isacsson och Lars Ångström
Natur & kultur

Underrubriken ”Mustning, äppelsorter och recept” säger vad det handlar om. Här kommer 50-talet recept på bakverk, marmelad, röror, chips, müssli, paj, mat och så vidare, och även om det kanske inte är något som görs i alltför många kök så beskrivs också utförligt hur man mustar. Ett 40-tal äppelsorter beskrivs också (från fruktkött till mognad via historia till användning) och en rad olika tips och råd om skötsel och plantering dyker också upp. En grundtanke med boken är att tillvarata gammal kunskap, något som författarna tog med sig från företaget Äppelfabriken (som de startade 2006 och som 2014 utsågs till årets svenska landsbygdsföretag). Äppelfabriken har utvecklats från en sex kvadratmeter stor (?) fabrik hemma på tomten till ett välbesökt café, en utbyggd fabrik, gårdsbutik, äppelträdsodling ... Ja, mycket kretsar kring äpplen och nu under hösten är det extra hårt tryck på varor från Äppelfabriken. Denna kombinerade kok- och trädgårdsbok lär inte minska intresset.

Underrubriken ”Mustning, äppelsorter och recept” säger vad det handlar om. Här kommer 50-talet recept på bakverk, marmelad, röror, chips, müssli, paj, mat och så vidare, och även om det kanske inte är något som görs i alltför många kök så beskrivs också utförligt hur man mustar. Ett 40-tal äppelsorter beskrivs också (från fruktkött till mognad via historia till användning) och en rad olika tips och råd om skötsel och plantering dyker också upp. En grundtanke med boken är att tillvarata gammal kunskap, något som författarna tog med sig från företaget Äppelfabriken (som de startade 2006 och som 2014 utsågs till årets svenska landsbygdsföretag). Äppelfabriken har utvecklats från en sex kvadratmeter stor (?) fabrik hemma på tomten till ett välbesökt café, en utbyggd fabrik, gårdsbutik, äppelträdsodling ... Ja, mycket kretsar kring äpplen och nu under hösten är det extra hårt tryck på varor från Äppelfabriken. Denna kombinerade kok- och trädgårdsbok lär inte minska intresset.

  • Carl Johan Hjerpe