17 okt 2014 10:30

23 jan 2015 15:52

Übermenschens av en übermensch

Att inte vilja se
Jan Guillou
Piratförlaget

Vi är framme vid fjärde delen av Jan Guillous krönika över 1900-talet. Kriget har brutit ut och tyskarna står vid svenska gränserna. Blir Sverige nästa munsbit för Adolf Hitler? Hans armé är ju trots allt en kraft som inte ens supermännen i familjen Lauritzen kan stoppa.

Hursomhelst hamnade storyn i skymundan efter att författaren hävdat att svenskarna inte kände till Förintelsen. En enig expertis har gått emot honom och refererat till tidningsurklipp från tidigt 1940-tal där det står vad som händer med judarna i Europa. Guillou har dock, i skrivande stund, föga förvånande inte backat från sin ståndpunkt.

För att återgå till boken, Jan Guillous styrka har alltid varit hans tunga research (som inte var klockren den här gången). Han ska dessutom ha en applåd för det här ambitiösa projektet och han har skapat en spännande miljö.

Men: trots att det inte är rena pojkboksäventyren, som i första delen Brobyggarna, så blir jag snart irriterad över hur filantropiska och/eller hur übergåvade, rättskaffens och framgångsrika alla Lauritzens är. Vissa moraliska snedsteg och en familjemedlem som avancerar i SS väger inte upp det.

Vi är framme vid fjärde delen av Jan Guillous krönika över 1900-talet. Kriget har brutit ut och tyskarna står vid svenska gränserna. Blir Sverige nästa munsbit för Adolf Hitler? Hans armé är ju trots allt en kraft som inte ens supermännen i familjen Lauritzen kan stoppa.

Hursomhelst hamnade storyn i skymundan efter att författaren hävdat att svenskarna inte kände till Förintelsen. En enig expertis har gått emot honom och refererat till tidningsurklipp från tidigt 1940-tal där det står vad som händer med judarna i Europa. Guillou har dock, i skrivande stund, föga förvånande inte backat från sin ståndpunkt.

För att återgå till boken, Jan Guillous styrka har alltid varit hans tunga research (som inte var klockren den här gången). Han ska dessutom ha en applåd för det här ambitiösa projektet och han har skapat en spännande miljö.

Men: trots att det inte är rena pojkboksäventyren, som i första delen Brobyggarna, så blir jag snart irriterad över hur filantropiska och/eller hur übergåvade, rättskaffens och framgångsrika alla Lauritzens är. Vissa moraliska snedsteg och en familjemedlem som avancerar i SS väger inte upp det.