24 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Del två i gigantiskt romanbygge

KÄTTARNAS TEMPEL
Gabriella Håkansson
Albert Bonniers förlag

Kättarnas tempel är andra delen av Gabriella Håkanssons trilogi som inleddes med Aldermans arvinge. Året är 1816 och arvingen William Alderman har återvänt till London efter sin grand tour i Europa. William är fast besluten att finna sin fars omstörtande stora arbete för det tynande sällskapet Dillitanti, och sökandet ger till slut resultat.

Till att börja med ska ett enormt museum byggas, större än något annat museum i världen, och omfattande allt vetande som sällskapet samlat på sig under ett århundrade. Bygget ska bli av – oavsett vad det kan kosta.

Kättarnas tempel är en inte fullt lika omfångsrik bok som den hyllade Aldermans arvinge, men den är ändå på närmare 700 sidor. Vart hela det gigantiska romanbygget leder får vi se i den avslutande delen. Under tiden får vi en exposé över 1800-talets genomgripande omvälvning av människornas livsvillkor.

Kättarnas tempel är andra delen av Gabriella Håkanssons trilogi som inleddes med Aldermans arvinge. Året är 1816 och arvingen William Alderman har återvänt till London efter sin grand tour i Europa. William är fast besluten att finna sin fars omstörtande stora arbete för det tynande sällskapet Dillitanti, och sökandet ger till slut resultat.

Till att börja med ska ett enormt museum byggas, större än något annat museum i världen, och omfattande allt vetande som sällskapet samlat på sig under ett århundrade. Bygget ska bli av – oavsett vad det kan kosta.

Kättarnas tempel är en inte fullt lika omfångsrik bok som den hyllade Aldermans arvinge, men den är ändå på närmare 700 sidor. Vart hela det gigantiska romanbygget leder får vi se i den avslutande delen. Under tiden får vi en exposé över 1800-talets genomgripande omvälvning av människornas livsvillkor.

  • Monica Sjöstrand