01 jan 2015 06:00

03 feb 2015 18:22

Ett tragiskt spionöde

Fru Petrovas sko

Atlantis

Wilhelm Agrell

Jevdokia Patrova och hennes man Vladimir Petrov jobbade i Sovjets underrättelsetjänst, men hoppade av och sökte politisk asyl i Australien 1954. Händelsen fick stor uppmärksamhet över hela världen, inte minst för att hon tappade skon då hon togs om hand av två sovjetiska kurirer på en flyplats i Sydney. Verkligheten blev annorlunda och under nästa mellanlandning i Darwin, lyckades den australiska underrättelsetjänsten få henne fri.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, skriver om historien som avslöjade mycket av det som hände i Sverige, där paret var stationerat 1943-1947. Historien är spännande och innehåller flera människoöden, inte minst paret Petrovs. Agrell är grundlig och noggrann. Boken är en blandvändare trots ett torrt språk.

Jevdokia Patrova och hennes man Vladimir Petrov jobbade i Sovjets underrättelsetjänst, men hoppade av och sökte politisk asyl i Australien 1954. Händelsen fick stor uppmärksamhet över hela världen, inte minst för att hon tappade skon då hon togs om hand av två sovjetiska kurirer på en flyplats i Sydney. Verkligheten blev annorlunda och under nästa mellanlandning i Darwin, lyckades den australiska underrättelsetjänsten få henne fri.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, skriver om historien som avslöjade mycket av det som hände i Sverige, där paret var stationerat 1943-1947. Historien är spännande och innehåller flera människoöden, inte minst paret Petrovs. Agrell är grundlig och noggrann. Boken är en blandvändare trots ett torrt språk.

  • Alf Ehn