09 apr 2015 21:59

09 apr 2015 22:02

Pontus vidare till nästa vecka

Under det tredje avsnittet av Robinson love edition fick tjejerna tävla om amuletter för att beskydda tre stycken av killarna från örådet som de ställdes inför.

Pontus Hermansson fick en amulett av Sara, och kunde därför inte röstas ut. Pontus är därmed vidare till nästa veckas äventyr i Robinson.

Pontus Hermansson fick en amulett av Sara, och kunde därför inte röstas ut. Pontus är därmed vidare till nästa veckas äventyr i Robinson.