Lyft för kvinnors konst

SKÖVDE: Konstmuseet stänger för ombyggnad

På Konstmuseet i Skövde saknas både skulptur och tavlor på väggarna just nu. Inför nypremiären i september ska väggar byggas om för den nya basutställningen, här ska tre kvinnors konstnärskap visas.
– Ett dynamiskt konstmuseum är nyckelordet, säger konstchef Thomas Oldrell.

Syftet med att ändra om basutställningen är bland annat att göra museet mer känt och tillgängligt för Skövdeborna. Receptet är att börja om från scratch och därför så har all konst plockats ned medan väggar tas ned och nya byggs upp, på så vis skapas mer yta för konsten.

I kommunens samlingar finns det mer än 5 500 konstverk, och av dem har man bara kunnat visa knappt 200 verk i museet. Största delen av konstsamlingen består av verk av tre kvinnliga konstnärer som Konstmuseet fått via donationer.

– Två tredjedelar av samlingen är konst av Elli Hemberg, Ester Henning och Anna Sjödahl, berättar konstchef Thomas Oldrell, ingen i landet har så mycket konst att visa av dessa tre. Att visa dem tillsammans utgör en intressant tidslinje som sträcker sig genom 1900-talet, säger han.

Konstskatt

– Vi fick flera kubikmeter med konst i donation efter Anna Sjödahl och det blir bra att kunna visa flera verk. Det är en fantastisk skatt vi har här, säger konstmuseets Christina Törnqvist.

I stort sett hela entréplanet i museet kommer att ägnas åt deras konstnärskap, det är här man kommer att se den största förändringen med den nya basutställningen. Det ska även ges plats åt ett centralt placerat aktivitetsrum där konstpedagog Elina Holmgren ska husera.

– Det blir två olika stationer där både barn och vuxna kan jobba, dels med större format eller vid en digital arbetsplats, berättar hon.

På andra våning i Kulturhuset ska konsten från samlingarna visas i utställningsdelar som ska ordnas tematiskt. Här kommer konstverk ur samlingarna att visas, olika teman kan exempelvis vara hur konstnärer jobbat under 1900-talet, till tema om konst och drömmar. Till besökarnas hjälp ska även en konstguide arbetas fram.

– Vi ska passa på att vädra en del saker ur samlingarna i mer tillfälliga visningar också, säger Tomas Asplund Gustafsson.

Konsthallen kommer att fungera som tidigare men med skillnaden att den byter namn till Stora galleriet, där ska man visa performance-konst och videoinstallationer. Ett nyinköp planeras av just det, en film med Kjartan Slettemarks performance från 1968 står på inköpslistan.

20 apr 2017 17:34

20 apr 2017 17:34