03 okt 2014 08:07

16 dec 2015 09:35

Stark samling om rasism

Rasismen i Sverige – nyckeltexter 2010–2014
Natur & kultur

Ett 30-tal texter har samlats i en antologi – som Lawen Mohtadi och Devrim Mavi varit redaktörer för – döpt till Rasismen i Sverige. Det mesta är sedan tidigare publicerat och författare är bland 30-talet namn bland andra Lena Sundström, Gellert Tamas, Niklas Orrenius, Jonas Hassen Khemiri och Alexandra Pascalidou.

Redaktörerna har lyft fram texter om framför allt de senaste årens dramatiska händelser, men också analyserande och gestaltande texter, och här finns så klart Utöya, Reva-projektet, Husby, Kärrtorp, det romska registret och Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Bland mycket annat.

Även om det mesta har publicerats så har antologin kraft att banka in aha-upplevelser i läsaren. Ja, jävlar, så här ser det ut i Sverige. Måhända att de berättelser som samsas i antologin är skrivna på ett tangentbord, men Rasismen i Sverige är ett bevis på att pennans makt är starkare än svärdets. Med kunskap ska rasismen slås tillbaka.

Ett 30-tal texter har samlats i en antologi – som Lawen Mohtadi och Devrim Mavi varit redaktörer för – döpt till Rasismen i Sverige. Det mesta är sedan tidigare publicerat och författare är bland 30-talet namn bland andra Lena Sundström, Gellert Tamas, Niklas Orrenius, Jonas Hassen Khemiri och Alexandra Pascalidou.

Redaktörerna har lyft fram texter om framför allt de senaste årens dramatiska händelser, men också analyserande och gestaltande texter, och här finns så klart Utöya, Reva-projektet, Husby, Kärrtorp, det romska registret och Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Bland mycket annat.

Även om det mesta har publicerats så har antologin kraft att banka in aha-upplevelser i läsaren. Ja, jävlar, så här ser det ut i Sverige. Måhända att de berättelser som samsas i antologin är skrivna på ett tangentbord, men Rasismen i Sverige är ett bevis på att pennans makt är starkare än svärdets. Med kunskap ska rasismen slås tillbaka.

  • Carl Johan Hjerpe