02 mar 2015 18:51

16 dec 2015 09:24

Torr biografi om dandy

BIOGRAFI

”Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull”

Viveka Adelswärd

Carlssons

Titeln på boken kittlar nyfikenheten, dock upplever jag innehållet i biografin över Jacques d'Adelswärd Fersen något torrare. Författaren är ingift i släkten Adelswärd och har fascinerats av Jacques öde. Huvudpersonen föddes 1880, familjen var oerhört förmögen och hade bosatt sig i Frankrike redan i början av 1800-talet.

Han utvecklades till en ung dandy med konstnärliga ambitioner och gav ut flera böcker. Men 1903, strax efter förlovningen med en ung förmögen, adlig flicka briserade skandalen. Han anklagades bland annat för sodomi och för att ha vilselett unga pojkar till sedlighetsbrott. Hans ljusa framtid mörknade och efter sex månader i fängelse reste han till Italien. Han levde resterande år tillsammans med en italiensk man men fortsatte sitt storstilade leverne med fester, champagne, opium- och kokain. 45 år gammal dör han i sin egenbyggda Villa Lysis på Capri.

Titeln på boken kittlar nyfikenheten, dock upplever jag innehållet i biografin över Jacques d'Adelswärd Fersen något torrare. Författaren är ingift i släkten Adelswärd och har fascinerats av Jacques öde. Huvudpersonen föddes 1880, familjen var oerhört förmögen och hade bosatt sig i Frankrike redan i början av 1800-talet.

Han utvecklades till en ung dandy med konstnärliga ambitioner och gav ut flera böcker. Men 1903, strax efter förlovningen med en ung förmögen, adlig flicka briserade skandalen. Han anklagades bland annat för sodomi och för att ha vilselett unga pojkar till sedlighetsbrott. Hans ljusa framtid mörknade och efter sex månader i fängelse reste han till Italien. Han levde resterande år tillsammans med en italiensk man men fortsatte sitt storstilade leverne med fester, champagne, opium- och kokain. 45 år gammal dör han i sin egenbyggda Villa Lysis på Capri.

  • Kerstin Uppström