11 jun 2015 19:11

17 jun 2015 14:17

"Mer än bara vårtecken"

NATUR Rikard Jansson

Utsikt från ett torp Henrik Ekman Norstedts

Henrik Ekman har haft sitt torp i Sörmland som utgångspunkt för sina naturupplevelser i ”Utsikt från ett torp”.

Läsaren tas med på en berättelse om vad som händer under de olika årstiderna, men visar också hur djurarter påverkar varandra och betydelsen av växter och insekter.

Vi får en inblick i hur arter kan påverkas av klimatförändringar och tillgången på betesmark.

Författaren delar också med sig av sina tankar om aktuella ämnen som vargjakt och utfordring av småfåglar.

Boken påminner om vår makt att påverka naturen, som när älgstammen räddade på 1800-talet. ”Utsikt från ett torp” har också ett nyhetsvärde med spännande inslag som det om den framväxande vildsvinsstammen.

Boken konkretiserar biologisk mångfald och skapar nyfikenhet för att lära sig mer om naturen.

Henrik Ekman har haft sitt torp i Sörmland som utgångspunkt för sina naturupplevelser i ”Utsikt från ett torp”.

Läsaren tas med på en berättelse om vad som händer under de olika årstiderna, men visar också hur djurarter påverkar varandra och betydelsen av växter och insekter.

Vi får en inblick i hur arter kan påverkas av klimatförändringar och tillgången på betesmark.

Författaren delar också med sig av sina tankar om aktuella ämnen som vargjakt och utfordring av småfåglar.

Boken påminner om vår makt att påverka naturen, som när älgstammen räddade på 1800-talet. ”Utsikt från ett torp” har också ett nyhetsvärde med spännande inslag som det om den framväxande vildsvinsstammen.

Boken konkretiserar biologisk mångfald och skapar nyfikenhet för att lära sig mer om naturen.