11 jun 2015 19:11

18 jun 2015 13:24

Reklambransch i förändring

MARKNADSFÖRING Rikard Jansson

Reklam, strategiskt och kreativt Bo Bergström Carlssons förlag

Författaren har jobbat med några av de främsta reklambyråerna i Sverige och boken är en avknoppning av ”Bild&budskap”. Båda behandlar hur bilder och texter kan samverka. Men i den boken ”Reklam, strategiskt och kreativt” beskrivs även aktörerna inom reklambranchen, marknadsplanen och hur samarbetet går till för att få fram färdig reklam, från idé till budskap.

Reklambranschen är inne i en kreativ revolution och den som lyckas med reklam är den som författaren benämner stratören- som kan föra olika discipliner samman.

Men med makt följer också ansvar. Reklamen påverkar våra värderingar och boken avslutas med ett avsnitt om socialt ansvar. Författaren pekar på brister men ser även att en ny syn inom branschen är möjlig.

Boken är både akademisk och praktiskt inriktad.

Författaren har jobbat med några av de främsta reklambyråerna i Sverige och boken är en avknoppning av ”Bild&budskap”. Båda behandlar hur bilder och texter kan samverka. Men i den boken ”Reklam, strategiskt och kreativt” beskrivs även aktörerna inom reklambranchen, marknadsplanen och hur samarbetet går till för att få fram färdig reklam, från idé till budskap.

Reklambranschen är inne i en kreativ revolution och den som lyckas med reklam är den som författaren benämner stratören- som kan föra olika discipliner samman.

Men med makt följer också ansvar. Reklamen påverkar våra värderingar och boken avslutas med ett avsnitt om socialt ansvar. Författaren pekar på brister men ser även att en ny syn inom branschen är möjlig.

Boken är både akademisk och praktiskt inriktad.