19 jun 2015 06:00

19 jun 2015 06:00

Belysande om dagens ekonomiska läror

EKONOMI

De tio sämsta ekonomiska teorierna – från Keynes till Piketty
BjörnWahlroos
AlbertBonniers förlag

Finansmannen Björn Wahlroos, som bland annat är styrelseordförande för Nordea, har skrivit en intressant bok om ekonomi.

I ”De tio sämsta ekonomiska teorierna – från Keynes till Piketty” belyser Wahlroos, som har en bakgrund som professor i nationalekonomi, bristerna kring allmänt omfamnande doktriner.

Han undersöker teoriernas förmåga att fungera i vår tid. Enligt författaren visar sig de vara otillräckliga.

Wahlroos gör upp med gamla sanningar och tar bland annat den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes, vars teorier idag fortsatt har ett stort inflytande, som exempel.

Wahlroos trycker på samma sak som Keynes själv uttalade en gång i tiden: ”När fakta förändras ändrar jag mig”.

Finansmannen Björn Wahlroos, som bland annat är styrelseordförande för Nordea, har skrivit en intressant bok om ekonomi.

I ”De tio sämsta ekonomiska teorierna – från Keynes till Piketty” belyser Wahlroos, som har en bakgrund som professor i nationalekonomi, bristerna kring allmänt omfamnande doktriner.

Han undersöker teoriernas förmåga att fungera i vår tid. Enligt författaren visar sig de vara otillräckliga.

Wahlroos gör upp med gamla sanningar och tar bland annat den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes, vars teorier idag fortsatt har ett stort inflytande, som exempel.

Wahlroos trycker på samma sak som Keynes själv uttalade en gång i tiden: ”När fakta förändras ändrar jag mig”.

  • Linus Hellman