06 aug 2015 06:00

06 aug 2015 06:00

Överambitiöst om viktiga slag

HISTORIA LÄSTAlf Ehn

Ardennerna 1944
Antony Beevor
Historiska media

Antony Beevor brukar ge liv åt sina historiska böcker, genom att skildra händelserna genom upplevelser från befäl, soldater och civila. Boken om den tyska offensiven i december 1944 följer mönstret, men den här gången överskuggas de delarna av alltför detaljerade beskrivningar av trupprörelser och detaljer från de olika slagen i gränsområdet mellan Belgien och Tyskland.

Resultatet blir en intressant men väl omständig och detaljerad skildring. Helt ok för de inbitna men för alla med ett mer allmänt intresse av det andra världskriget blir det lätt för mycket. Samtidigt får vi som orkar ta oss genom de drygt 500 välskrivna sidorna ännu en skrämmande påminnelse om krigets fasor och vilka vidriga förhållanden soldaterna kämpade under de iskalla vintermånaderna.

Antony Beevor brukar ge liv åt sina historiska böcker, genom att skildra händelserna genom upplevelser från befäl, soldater och civila. Boken om den tyska offensiven i december 1944 följer mönstret, men den här gången överskuggas de delarna av alltför detaljerade beskrivningar av trupprörelser och detaljer från de olika slagen i gränsområdet mellan Belgien och Tyskland.

Resultatet blir en intressant men väl omständig och detaljerad skildring. Helt ok för de inbitna men för alla med ett mer allmänt intresse av det andra världskriget blir det lätt för mycket. Samtidigt får vi som orkar ta oss genom de drygt 500 välskrivna sidorna ännu en skrämmande påminnelse om krigets fasor och vilka vidriga förhållanden soldaterna kämpade under de iskalla vintermånaderna.