21 aug 2015 06:00

21 aug 2015 16:16

Nyttig läsning om den politiska eliten

SAMHÄLLE

Den härskande klassen –

En bok om Sveriges

politiska elit.

Bengt

Ericsson.

Lind och C0.

All offentlig makt utgår ifrån folket. Så står det i regeringsformen men stämmer det? Bengt Ericsson belyser i sin bok på ett förtjänstfullt sätt hur ekonomiskt oberoende de politiska partierna är gentemot sina medlemmar och väljare.

Han skärskådar den svenska demokratin och visar på betydande brister med en kultur mer präglad av nepotism än till att se till samhällets bästa. Den politiska eliten har mera gemensamt med varandra än de medborgare de är satta att tjäna.

Ericsson skildrar på ett underhållande sätt makthavarna och deras privilegier och avsaknaden av rättskänsla vilket boken är full av detaljerade och konkreta exempel på. Av Sveriges befolkning är det de facto blott tre procent som kommer på fråga när det är dags att tillsätta olika statliga tjänster. Boken är nyttig läsning för alla.

All offentlig makt utgår ifrån folket. Så står det i regeringsformen men stämmer det? Bengt Ericsson belyser i sin bok på ett förtjänstfullt sätt hur ekonomiskt oberoende de politiska partierna är gentemot sina medlemmar och väljare.

Han skärskådar den svenska demokratin och visar på betydande brister med en kultur mer präglad av nepotism än till att se till samhällets bästa. Den politiska eliten har mera gemensamt med varandra än de medborgare de är satta att tjäna.

Ericsson skildrar på ett underhållande sätt makthavarna och deras privilegier och avsaknaden av rättskänsla vilket boken är full av detaljerade och konkreta exempel på. Av Sveriges befolkning är det de facto blott tre procent som kommer på fråga när det är dags att tillsätta olika statliga tjänster. Boken är nyttig läsning för alla.

  • Linus Hellman