14 sep 2015 16:00

14 sep 2015 17:15

Intressant om övervakning

FACKLITTERATUR

Vem kan man lita på? – Den globala övervakningens framväxt.

Wilhelm Agrell.

Historiska Media.

Övervakning kontra individens rättigheter är ett ständigt återkommande tema i vår värld.

Därför är Wilhelm Agrells nya bok ”Vem kan man lita på?” högaktuell. Inte minst mot bakgrund av Edward Snowdens avslöjande om USA:s nationella säkerhetsmyndighet NSA:s massbevakning av mejl och telefonsamtal i juni 2013.

Agrell, historiker och professor i underrättelseanalys, redogör på ett detaljerat och informativt sätt om det globala övervakningssystemets tillkomst och utveckling till dagens omfattande övervakning.

Det är en intressant historia som Agrell genomgående beskriver och skildrar. Boken ger läsaren en bra inblick i hur underrättelse- och säkerhetstjänsten arbetar och hur detta har förändrats genom åren med den tekniska utvecklingen.

Övervakning kontra individens rättigheter är ett ständigt återkommande tema i vår värld.

Därför är Wilhelm Agrells nya bok ”Vem kan man lita på?” högaktuell. Inte minst mot bakgrund av Edward Snowdens avslöjande om USA:s nationella säkerhetsmyndighet NSA:s massbevakning av mejl och telefonsamtal i juni 2013.

Agrell, historiker och professor i underrättelseanalys, redogör på ett detaljerat och informativt sätt om det globala övervakningssystemets tillkomst och utveckling till dagens omfattande övervakning.

Det är en intressant historia som Agrell genomgående beskriver och skildrar. Boken ger läsaren en bra inblick i hur underrättelse- och säkerhetstjänsten arbetar och hur detta har förändrats genom åren med den tekniska utvecklingen.

  • Linus Hellman