14 sep 2015 16:00

14 sep 2015 16:00

Tidsdokument med få nyheter

MEMOARER OCH BIOGRAFIER

Halvvägs.

Fredrik Reinfeldt.

Albert Bonniers Förlag.

Fredrik Reinfeldt var statsminister i åtta år och vann två val i följd. Han är den borgerliga regeringschef i Sverige som har suttit längst sedan den allmänna rösträttens införande.

Han lämnade politiken för ett år sedan efter valförlusten och boken Halvvägs är hans egen skildring av sina 25 år i politiken. Vi får följa honom från tidig ålder till när han tog klivet in i politiken.

Han skildrar det framgångsrika skapandet av Alliansen med de andra borgerliga partierna som möjliggjorde maktskiftet 2006.

Reinfeldt ger en inblick i sin vardag som statsminister men är tyvärr väl sparsmakad med anekdoter eller större reflektioner kring olika politiska beslut. Det är därför få nyheter i boken men väl ett intressant tidsdokument över hans tid i toppolitiken som har inneburit både med- och motgångar.

Fredrik Reinfeldt var statsminister i åtta år och vann två val i följd. Han är den borgerliga regeringschef i Sverige som har suttit längst sedan den allmänna rösträttens införande.

Han lämnade politiken för ett år sedan efter valförlusten och boken Halvvägs är hans egen skildring av sina 25 år i politiken. Vi får följa honom från tidig ålder till när han tog klivet in i politiken.

Han skildrar det framgångsrika skapandet av Alliansen med de andra borgerliga partierna som möjliggjorde maktskiftet 2006.

Reinfeldt ger en inblick i sin vardag som statsminister men är tyvärr väl sparsmakad med anekdoter eller större reflektioner kring olika politiska beslut. Det är därför få nyheter i boken men väl ett intressant tidsdokument över hans tid i toppolitiken som har inneburit både med- och motgångar.

  • Linus Hellman