14 okt 2015 06:00

14 okt 2015 14:23

Intressant om kodknäckande

FAKTA

Kodknäckarnas hemliga liv i Bletchley park

Sinclair McKay

Fischer & co

Under andra världskriget spenderade många män och kvinnor sin tid, under stort hemlighetsmakeri, på Bletchley park i England. Här knäckte man bland annat tyskarnas krypteringsmaskin Enigma. En av dem som bidrog till framgångarna var Alan Turing och han var delaktig i att lägga grunden till våra dagars datorer. Arbetet vid Bletchley park förblev en hemlighet i decennier.

I boken berättar Sinclair McKay om det märkliga livet på arbetsplatsen och om de människor som jobbade här, dag och natt. Ofta med monotona arbetsuppgifter för att lyckas knäcka koderna och kunna läsa av tyskarnas nästa drag i kriget.

Boken är intressant och ger en inblick i en spännande del av andra världskriget. Texten är mycket detaljerad och kan i vissa partier kännas lite seg.

Under andra världskriget spenderade många män och kvinnor sin tid, under stort hemlighetsmakeri, på Bletchley park i England. Här knäckte man bland annat tyskarnas krypteringsmaskin Enigma. En av dem som bidrog till framgångarna var Alan Turing och han var delaktig i att lägga grunden till våra dagars datorer. Arbetet vid Bletchley park förblev en hemlighet i decennier.

I boken berättar Sinclair McKay om det märkliga livet på arbetsplatsen och om de människor som jobbade här, dag och natt. Ofta med monotona arbetsuppgifter för att lyckas knäcka koderna och kunna läsa av tyskarnas nästa drag i kriget.

Boken är intressant och ger en inblick i en spännande del av andra världskriget. Texten är mycket detaljerad och kan i vissa partier kännas lite seg.

  • Anna Warner