26 okt 2015 10:00

16 dec 2015 09:18

Grundlig analys av diktatorer

HISTORIA, FACKLITTERATUR BOKRECENSION

Historiens tyranner, en berättelse om diktatorer, despoter och auktoritära härskare.
Daniel Rydén.
Historiska Media.

Journalisten Daniel Rydén har skrivit en intressant bok om diktatorer under de senaste 2 000 åren.

Vi får träffa flera av historiens värsta massmördare och författaren försöker ta reda på vad som drev dem och varifrån de fick sin inspiration.

I Historiens tyranner skildras 15 maktens män ingående med beskrivningar om dem själva och deras tillvägagångssätt.

Deras illdåd belyses och anledning till dessa analyseras på ett förtjänstfullt sätt av författaren.

Som en röd tråd genom hela boken går den italienska diplomaten Niccolò Machiavellis klassiska verk Fursten som är skriven år 1517.

Det ska visa sig att alla envåldshärskarna har tagit del av den politiska skriften som tjänar som vägledning i deras tänkande och handlande.

Journalisten Daniel Rydén har skrivit en intressant bok om diktatorer under de senaste 2 000 åren.

Vi får träffa flera av historiens värsta massmördare och författaren försöker ta reda på vad som drev dem och varifrån de fick sin inspiration.

I Historiens tyranner skildras 15 maktens män ingående med beskrivningar om dem själva och deras tillvägagångssätt.

Deras illdåd belyses och anledning till dessa analyseras på ett förtjänstfullt sätt av författaren.

Som en röd tråd genom hela boken går den italienska diplomaten Niccolò Machiavellis klassiska verk Fursten som är skriven år 1517.

Det ska visa sig att alla envåldshärskarna har tagit del av den politiska skriften som tjänar som vägledning i deras tänkande och handlande.

  • Linus Hellman