27 okt 2015 11:00

27 okt 2015 11:09

Spännande om våra kolonier

FAKTA

Våra kolonier
Herman Lindqvist
Albert Bonniers förlag

Underrubriken till titeln är: De vi hade och de som aldrig blev av.

Makthavarna i Sverige var under lång tid mycket fokuserade på att skaffa kolonier ute i världen. Många försök gick i kvav, men ett fåtal lyckades. Det man ville ha var bland annat odling och handel i andra delar av världen. I många fall rörde det sig om den lönande slavhandeln som vid den här tiden, 1600-1700-tal, var helt accepterad. Folk från Afrika ansågs inte vara riktiga människor och kunde således ses som en handelsvara. Den mest kända kolonin är ön Saint-Barthélemy i Västindien, men på 1600-talet hade vi även kolonier i Nordamerika och på Afrikas västkust.

Boken är intressant, spännande och delvis skrämmande. Svensk slavhandel är en trist del av vår historia och man undrar varför det inte ingick i undervisningen under min skoltid.

Underrubriken till titeln är: De vi hade och de som aldrig blev av.

Makthavarna i Sverige var under lång tid mycket fokuserade på att skaffa kolonier ute i världen. Många försök gick i kvav, men ett fåtal lyckades. Det man ville ha var bland annat odling och handel i andra delar av världen. I många fall rörde det sig om den lönande slavhandeln som vid den här tiden, 1600-1700-tal, var helt accepterad. Folk från Afrika ansågs inte vara riktiga människor och kunde således ses som en handelsvara. Den mest kända kolonin är ön Saint-Barthélemy i Västindien, men på 1600-talet hade vi även kolonier i Nordamerika och på Afrikas västkust.

Boken är intressant, spännande och delvis skrämmande. Svensk slavhandel är en trist del av vår historia och man undrar varför det inte ingick i undervisningen under min skoltid.

  • Anna Warner