16 feb 2016 20:46

29 feb 2016 14:18

Den ständigt aktuelle George Orwell

ESSÄER BOKRECENSION

Som jag behagar.
George Orwell.
Natur och kultur.

George Orwell känns ständigt aktuell.

Han myntade odödliga uttryck som ”Storebror ser dig” och ”Kallt krig” och har själv fått ge uttryck för orwellska när saker beskrivs på ett förskönande sätt.

Han har skrivit de satiriska mästerverken ”1984” och ”Djurfarmen”.

I Som jag behagar, översatt av Peter Handberg och med förord av Lena Andersson, berättar Orwell bakgrunden till dessa verk.

Flera av hans samhällskritiska essäer under 1930- och 40-talet har samlats i boken och det är en intressant läsning.

Orwell var antikommunisten som brann för socialismen och han var en stark motståndare till totalitarismen. Det genomsyrar också hans texter och i boken berättar han också varför han blev socialist.

Ämnena som Orwell skriver om präglas djupt av dåtidens utmaningar men flera av dem är relevanta än i dag.

George Orwell känns ständigt aktuell.

Han myntade odödliga uttryck som ”Storebror ser dig” och ”Kallt krig” och har själv fått ge uttryck för orwellska när saker beskrivs på ett förskönande sätt.

Han har skrivit de satiriska mästerverken ”1984” och ”Djurfarmen”.

I Som jag behagar, översatt av Peter Handberg och med förord av Lena Andersson, berättar Orwell bakgrunden till dessa verk.

Flera av hans samhällskritiska essäer under 1930- och 40-talet har samlats i boken och det är en intressant läsning.

Orwell var antikommunisten som brann för socialismen och han var en stark motståndare till totalitarismen. Det genomsyrar också hans texter och i boken berättar han också varför han blev socialist.

Ämnena som Orwell skriver om präglas djupt av dåtidens utmaningar men flera av dem är relevanta än i dag.

  • Linus Hellman