25 feb 2016 17:12

29 feb 2016 16:08

Skrämmande exemplen från finansvärlden

SAKPROSA BOKRECENSION

Simma med hajar.
Joris Luyendijk.
Natur och kultur.

Den holländske journalisten Joris Luyendijks har ägnat två år åt att försöka förstå Londons bankvärld.

Han har intervjuat hundratals anställda i en sluten värld. Enligt Luyendijks saknar finansvärlden styrning och han liknar den vid ett förarlöst plan.

Luyendijks har använt sig av ett annorlunda grepp när han i stället för att läsa affärstidningar har valt att bygga sina iakttagelser på möten med personer i bankvärlden.

Det har många fördelar men också nackdelar. De flesta han intervjuar har själva vänt sig till honom och alla är i stort sett anonyma.

Eftersom han inte har kunnat välja sitt material själv föreligger det en risk att det mest är människor som är besvikna på sina jobb som kommer till tals.

Det är ändå en intressant bok med mängder av skrämmande exemplen från en mäktig värld.

Den holländske journalisten Joris Luyendijks har ägnat två år åt att försöka förstå Londons bankvärld.

Han har intervjuat hundratals anställda i en sluten värld. Enligt Luyendijks saknar finansvärlden styrning och han liknar den vid ett förarlöst plan.

Luyendijks har använt sig av ett annorlunda grepp när han i stället för att läsa affärstidningar har valt att bygga sina iakttagelser på möten med personer i bankvärlden.

Det har många fördelar men också nackdelar. De flesta han intervjuar har själva vänt sig till honom och alla är i stort sett anonyma.

Eftersom han inte har kunnat välja sitt material själv föreligger det en risk att det mest är människor som är besvikna på sina jobb som kommer till tals.

Det är ändå en intressant bok med mängder av skrämmande exemplen från en mäktig värld.

  • Linus Hellman