28 apr 2016 15:13

28 apr 2016 16:04

Balanserar bilden av Raoul Wallenberg

MEMOARER OCH BIOGRAFIER BOKRECENSIONLinus Hellman

Förövarna bestämmer villkoren.
Klas Åmark.
Albert Bonniers Förlag.

Raoul Wallenberg har prisats världen över för sitt arbete för de ungerska judarna under slutet av det andra världskriget.

Han har nått ikonstatus och mytologiserats men Klas Åmark hjälper till att skilja dikten från verkligheten.

Åmark tar ett helhetsgrepp och går metodiskt igenom tiden och händelserna i Budapest från 1944 vid tyskarnas maktövertagande fram till det att Röda armen närmade sig.

Boken utmanar den allmänna bilden av Wallenberg och ger en mer balanserad syn på vad som faktiskt uträttades.

Slutsatsen är att han agerade i ett sammanhang där många andra aktörer också gjorde betydande insatser för att rädda judar undan nazisternas terror.

Det föringar ingalunda de insatser Wallenberg utförde med stort mod och beslutsamhet i Ungern.

Raoul Wallenberg har prisats världen över för sitt arbete för de ungerska judarna under slutet av det andra världskriget.

Han har nått ikonstatus och mytologiserats men Klas Åmark hjälper till att skilja dikten från verkligheten.

Åmark tar ett helhetsgrepp och går metodiskt igenom tiden och händelserna i Budapest från 1944 vid tyskarnas maktövertagande fram till det att Röda armen närmade sig.

Boken utmanar den allmänna bilden av Wallenberg och ger en mer balanserad syn på vad som faktiskt uträttades.

Slutsatsen är att han agerade i ett sammanhang där många andra aktörer också gjorde betydande insatser för att rädda judar undan nazisternas terror.

Det föringar ingalunda de insatser Wallenberg utförde med stort mod och beslutsamhet i Ungern.

  • Linus Hellman