28 apr 2016 15:13

28 apr 2016 16:04

Ger förståelse för populister

SAMHÄLLE BOKRECENSIONLinus Hellman

Väljarnas hämnd – Populism och nationalism i Norden.
Bengt Lindroth.
Carlsson Bokförlag.

Vi lever i en tid när de etablerade partierna tappar mark och människor röstar på helt andra rörelser.

Därför är Bengt Lindroths bok ”Väljarnas hämnd” högaktuell och mycket intressant.

Titeln kommer ifrån socialdemokraten Jens Otto Krags beskrivning av Mogens Glistrup och Fremskridtspartiets inträdde i dansk politik.

1973 gjorde populismen sin stora entré i Skandinavien. Efter det har liknande partier dykt upp i alla nordiska länder.

Lindroth beskriver dessa partiers utveckling och vilken roll de spelar idag.

Det är svårt att sätta en gemensam etikett på partierna eftersom de uppträder i olika kontexter men partierna är helt klart besläktade med varandra och förenas i sin nationalism och negativa inställning till invandring.

Vi lever i en tid när de etablerade partierna tappar mark och människor röstar på helt andra rörelser.

Därför är Bengt Lindroths bok ”Väljarnas hämnd” högaktuell och mycket intressant.

Titeln kommer ifrån socialdemokraten Jens Otto Krags beskrivning av Mogens Glistrup och Fremskridtspartiets inträdde i dansk politik.

1973 gjorde populismen sin stora entré i Skandinavien. Efter det har liknande partier dykt upp i alla nordiska länder.

Lindroth beskriver dessa partiers utveckling och vilken roll de spelar idag.

Det är svårt att sätta en gemensam etikett på partierna eftersom de uppträder i olika kontexter men partierna är helt klart besläktade med varandra och förenas i sin nationalism och negativa inställning till invandring.

  • Linus Hellman