28 apr 2016 15:12

28 apr 2016 16:04

Intressant om amerikanskt inflytande i Sverige

SAMHÄLLE/POLITIK BOKRECENSIONLinus Hellman

Det blågula stjärnbaneret – USA:s närvaro och inflytande i Sverige.
Erik Åsard, Dag Blanck, Ulf Jonas Björck, Wilhelm Agrell.
Carlsson Förlag

USA är ett land som vi både älskar och hatar.

Vi har en ambivalent hållning till supermakten i väster.

I Det blågula stjärnbaneret går fyra författare igenom USA:s närvaro och inflytande i Sverige inom en rad olika områden genom historien.

Hatkärleken går långt tillbaka i tiden. Det är lätt att konstatera att Amerika har ett stort inflytande på det svenska samhället på många sätt.

Det här är en aktuell och intressant bok som på ett genomgripande sätt tar sig an vårt förhållande till USA.

Verkligheten är som vanligt mer komplex än vad som ofta kommer till uttryck.

Visst har vi påverkats av influenser från USA men i mångt och mycket har vi också valt att gå vår egen väg.

USA är ett land som vi både älskar och hatar.

Vi har en ambivalent hållning till supermakten i väster.

I Det blågula stjärnbaneret går fyra författare igenom USA:s närvaro och inflytande i Sverige inom en rad olika områden genom historien.

Hatkärleken går långt tillbaka i tiden. Det är lätt att konstatera att Amerika har ett stort inflytande på det svenska samhället på många sätt.

Det här är en aktuell och intressant bok som på ett genomgripande sätt tar sig an vårt förhållande till USA.

Verkligheten är som vanligt mer komplex än vad som ofta kommer till uttryck.

Visst har vi påverkats av influenser från USA men i mångt och mycket har vi också valt att gå vår egen väg.

  • Linus Hellman