09 jun 2016 13:24

09 jun 2016 13:24

Praktverk om Kronan

FAKTA LÄST: Anna Warner

Regalskeppet Kronan

Lars Einarsson

Historiska media

Den 1 juni för 340 år sedan sjönk det stora fartyget Kronan nära Öland under ett sjöslag. 800 människor omkom. Sedan återupptäckten på 80-talet har tusentals fynd bärgats, bland annat Sveriges största guldmyntskatt, kanoner, kläder, böcker och skulpturer. Historikern och marinarkeologen Lars Einarsson har i över 30 år varit projektledare för undersökningarna av skeppet och han har nu skrivit en bok, eller snarare ett praktverk, om Kronan. Fokus ligger naturligtvis på regalskeppet men författaren ger en bred bild av politik, skeppsbyggeri, kriget och nyckelpersoner så att läsaren kan sätta Kronan i sitt sammanhang. Mycket plats ges åt de arkeologiska undersökningarna samt föremålen och vad de kan berätta. Boken är intressant och mycket läsvärd för den som är intresserad av historia och marinarkeologi.

Den 1 juni för 340 år sedan sjönk det stora fartyget Kronan nära Öland under ett sjöslag. 800 människor omkom. Sedan återupptäckten på 80-talet har tusentals fynd bärgats, bland annat Sveriges största guldmyntskatt, kanoner, kläder, böcker och skulpturer. Historikern och marinarkeologen Lars Einarsson har i över 30 år varit projektledare för undersökningarna av skeppet och han har nu skrivit en bok, eller snarare ett praktverk, om Kronan. Fokus ligger naturligtvis på regalskeppet men författaren ger en bred bild av politik, skeppsbyggeri, kriget och nyckelpersoner så att läsaren kan sätta Kronan i sitt sammanhang. Mycket plats ges åt de arkeologiska undersökningarna samt föremålen och vad de kan berätta. Boken är intressant och mycket läsvärd för den som är intresserad av historia och marinarkeologi.