26 aug 2016 16:52

26 aug 2016 16:52

Läsvärt om Hillary Clintons väg till makten

SAKPROSA BOKRECENSION

Den längsta kampen, Hillary Clintons väg till makten.

Martin Gelin.

Natur och Kultur.

Martin Gelin har skrivit en intressant och läsvärd bok om Hillary Clintons väg till makten i USA.

Det är en aktuell bok med tanke på att vi står inför ett presidentval i november där Clinton är demokraternas kandidat.

Gelin ger ett detaljerat porträtt av Clinton och hennes långa väg och kamp till maktens centrum.

Gelin har också följt Clinton sedan hon blev presidentkandidat fram till demokraternas primärval. Han har inte själv intervjuat Clinton men erbjuder en intressant närstudie genom mängder av andra intressanta intervjuer med människor runt om i USA. Gelin ger en bra inblick när han skildrar det politiska klimatet i USA som är polariserat.

Det här är också en berättelse om det amerikanska samhället under de senaste decennierna där kultur och värderingar har förändrats.

Linus Hellman

Martin Gelin har skrivit en intressant och läsvärd bok om Hillary Clintons väg till makten i USA.

Det är en aktuell bok med tanke på att vi står inför ett presidentval i november där Clinton är demokraternas kandidat.

Gelin ger ett detaljerat porträtt av Clinton och hennes långa väg och kamp till maktens centrum.

Gelin har också följt Clinton sedan hon blev presidentkandidat fram till demokraternas primärval. Han har inte själv intervjuat Clinton men erbjuder en intressant närstudie genom mängder av andra intressanta intervjuer med människor runt om i USA. Gelin ger en bra inblick när han skildrar det politiska klimatet i USA som är polariserat.

Det här är också en berättelse om det amerikanska samhället under de senaste decennierna där kultur och värderingar har förändrats.

Linus Hellman