13 okt 2016 17:04

13 okt 2016 17:04

Skarpa iakttagelser från omvälvande tid

DAGBOK BOKRECENSION: Linus Hellman

Revolutionsdagbok 1919 – Skratta och gråta på samma gång.
Victor Klemperer.
Fischer och Co.

Victor Klemperers krönika över revolutionsåret 1919 är en läsvärd skildring över dåtidens Tyskland.

Christopher Clark har skrivit förordet och Per Lennart Månsson står för den svenska översättningen.

Det är intressanta iakttagelser som Klemperer har gjort och beskriver i den här dagboken som publicerades först 2015.

Händelserna under 1918–1919 ledde till Weimarrepubliken och den första demokratin i Tyskland.

Klemperers vittnesskildringar ger en tidsenlig bild när han redogör för kaoset efter det första världskriget, Novemberrevolutionen och den misslyckade Bayerska rådsrepubliken.

Han är detaljerad i sina beskrivningar och boken erbjuder skarpa ögonblickbilder från en spännande och omvälvande tid.

Victor Klemperers krönika över revolutionsåret 1919 är en läsvärd skildring över dåtidens Tyskland.

Christopher Clark har skrivit förordet och Per Lennart Månsson står för den svenska översättningen.

Det är intressanta iakttagelser som Klemperer har gjort och beskriver i den här dagboken som publicerades först 2015.

Händelserna under 1918–1919 ledde till Weimarrepubliken och den första demokratin i Tyskland.

Klemperers vittnesskildringar ger en tidsenlig bild när han redogör för kaoset efter det första världskriget, Novemberrevolutionen och den misslyckade Bayerska rådsrepubliken.

Han är detaljerad i sina beskrivningar och boken erbjuder skarpa ögonblickbilder från en spännande och omvälvande tid.