14 dec 2016 16:56

14 dec 2016 16:56

Biografi om Jeltsin som ger ökad förståelse av Ryssland

BIOGRAFI BOKRECENSION

Boris Jeltsin – Reformatorn som inte nådde ända fram.
Stig Fredriksson.
Carlssons förlag.

Den mångårige journalisten Stig Fredriksson har skrivit den första biografin på svenska över Rysslands förste demokratiskt valde president Boris Jeltsin.

Det är en välskriven bok som är viktig för att förstå den ryska utvecklingen och varför Jeltsin valde att lämna över makten till Vladimir Putin som sedan lett landet i en annan riktning.

Det är en aktuell bok så här 25 år efter Sovjetunionens fall och Fredriksson tecknar ett gediget och mångfacetterat porträtt av Jeltsin. Vi får följa med honom från tidig ålder till maktens Kreml.

Det var Michail Gorbatjov som inledde glasnost och perestrojka men det var Jeltsin som på allvar gjorde upp med kommunisttiden. Han ledde sitt land till demokrati och marknadsekonomi men Jeltsins öde var fullt av motsägelser.

Den mångårige journalisten Stig Fredriksson har skrivit den första biografin på svenska över Rysslands förste demokratiskt valde president Boris Jeltsin.

Det är en välskriven bok som är viktig för att förstå den ryska utvecklingen och varför Jeltsin valde att lämna över makten till Vladimir Putin som sedan lett landet i en annan riktning.

Det är en aktuell bok så här 25 år efter Sovjetunionens fall och Fredriksson tecknar ett gediget och mångfacetterat porträtt av Jeltsin. Vi får följa med honom från tidig ålder till maktens Kreml.

Det var Michail Gorbatjov som inledde glasnost och perestrojka men det var Jeltsin som på allvar gjorde upp med kommunisttiden. Han ledde sitt land till demokrati och marknadsekonomi men Jeltsins öde var fullt av motsägelser.

  • Linus Hellman