14 feb 2017 20:38

14 feb 2017 20:38

En hyllning till resandet

RESOR BOKRECENSION: Linus Hellman

För den som reser är världen vacker.
Per J Andersson.
Ordfront förlag.

Journalisten och författaren Per J Andersson, som också är redaktör på resetidningen Vagabond, har skrivit en hyllningsbok för resandet.

Han har själv rest mycket och vi får utdrag från flera av hans resor där olika upplevelser belyses.

Författaren resonerar kring betydelsen av att resa utifrån flera olika perspektiv och han ställer sig frågan om vi blir bättre människor av att resa.

Hans egen slutsats är att vi får ett öppnare sinnelag av att komma i kontakt med andra människor och kulturer.

Anderssons är skeptisk till att bara se världen genom nyhetsförmedlingen och menar att bilden är mer komplex.

Mycket handlar om ryggsäcksresande och han är kritisk till paketerade resor där allting ingår.

Det är en intressant bok för den som gillar att resa eller som är nyfiken på världen.

Journalisten och författaren Per J Andersson, som också är redaktör på resetidningen Vagabond, har skrivit en hyllningsbok för resandet.

Han har själv rest mycket och vi får utdrag från flera av hans resor där olika upplevelser belyses.

Författaren resonerar kring betydelsen av att resa utifrån flera olika perspektiv och han ställer sig frågan om vi blir bättre människor av att resa.

Hans egen slutsats är att vi får ett öppnare sinnelag av att komma i kontakt med andra människor och kulturer.

Anderssons är skeptisk till att bara se världen genom nyhetsförmedlingen och menar att bilden är mer komplex.

Mycket handlar om ryggsäcksresande och han är kritisk till paketerade resor där allting ingår.

Det är en intressant bok för den som gillar att resa eller som är nyfiken på världen.