14 feb 2017 20:27

14 feb 2017 20:27

En resa i Vladimir Lenins fotspår

FACKLITTERATUR BOKRECENSION: Linus Hellman

Lenins resa – Vägen till revolutionen 1917.
Catherine Merridale.
Historiska Media.

Det är 100 år sedan Vladimir Lenin gjorde sin resa mitt under brinnande världskrig från exilen i Schweiz genom Europa inklusive Sverige till S:t Petersburg. En resa som kom att gå till historien.

Författaren Catherine Merridale har rest i Lenins fotspår och porträtterar revolutionären och diktatorn på ett ingående sätt.

Vi får också intressanta detaljer om hans besök i Stockholm under tågresan.

Boken handlar inte bara om Lenins resa utan författaren ger även en gedigen skildring av revolutionens bakgrund, orsaker och följder.

Hon belyser situationen i dåtidens Ryssland och den roll Lenins spelade under revolutionen som sedan ledde till ett blodigt inbördeskrig.

Hon tar också upp det som sedan följde under Stalintiden med utrensningar och lidande.

Det här är en bra bok om ett viktigt och intressant skede i historien.

Det är 100 år sedan Vladimir Lenin gjorde sin resa mitt under brinnande världskrig från exilen i Schweiz genom Europa inklusive Sverige till S:t Petersburg. En resa som kom att gå till historien.

Författaren Catherine Merridale har rest i Lenins fotspår och porträtterar revolutionären och diktatorn på ett ingående sätt.

Vi får också intressanta detaljer om hans besök i Stockholm under tågresan.

Boken handlar inte bara om Lenins resa utan författaren ger även en gedigen skildring av revolutionens bakgrund, orsaker och följder.

Hon belyser situationen i dåtidens Ryssland och den roll Lenins spelade under revolutionen som sedan ledde till ett blodigt inbördeskrig.

Hon tar också upp det som sedan följde under Stalintiden med utrensningar och lidande.

Det här är en bra bok om ett viktigt och intressant skede i historien.