06 okt 2017 19:54

06 okt 2017 19:54

Ingående skildring om demokratins genombrott

HISTORIA BOKRECENSION: Linus Hellman

1918, Året då Sverige blev Sverige.
Per T Ohlsson.
Albert Bonniers Förlag.

En välskriven bok om en omvälvande tid i svensk politisk historia där allting stod och vägde för snart 100 år sedan.

Per T Ohlsson skildrar ingående dramatiken när Sverige fick allmän och lika rösträtt för män och kvinnor mitt under brinnande världskrig.

Att Sverige skulle få demokrati 1918 var inget självklart.

Det var liberaler och socialdemokrater som drev på i demokratisk riktning mot en höger som stred emot och in i det sista bjöd motstånd.

I boken lyfts flera viktiga personer fram som spelade avgörande roller när det historiska beslutet om demokratins genombrott fattades.

Det här är en mycket läsvärd redogörelse om händelserna och konflikterna i en avgörande tid i Sveriges historia.

Boken är ett standardverk för den som vill förstå vad som utspelade sig under de avgörande månaderna när Sverige blev Sverige.

En välskriven bok om en omvälvande tid i svensk politisk historia där allting stod och vägde för snart 100 år sedan.

Per T Ohlsson skildrar ingående dramatiken när Sverige fick allmän och lika rösträtt för män och kvinnor mitt under brinnande världskrig.

Att Sverige skulle få demokrati 1918 var inget självklart.

Det var liberaler och socialdemokrater som drev på i demokratisk riktning mot en höger som stred emot och in i det sista bjöd motstånd.

I boken lyfts flera viktiga personer fram som spelade avgörande roller när det historiska beslutet om demokratins genombrott fattades.

Det här är en mycket läsvärd redogörelse om händelserna och konflikterna i en avgörande tid i Sveriges historia.

Boken är ett standardverk för den som vill förstå vad som utspelade sig under de avgörande månaderna när Sverige blev Sverige.