25 apr 2016 17:27

25 apr 2016 22:17

KLART: Beslutet om Billingen uppskjutet

SKÖVDE: S och MP röstade igenom mer utredning

Det blev inget beslut om satsningen på Billingen på måndagskvällen. Oppositionen röstade igenom att ärendet ska utredas ytterligare.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet begärde återremiss och hänvisade till att beslutsunderlaget inte var tillräckligt.

– Billingen är en viktig och stor investering, men det är en sådan stor satsning som vi måste få ett bättre underlag, förklarade Maria Hjärtqvist (S) när avslöjade partiets inställning.'

Miljöpartiet ställde sig bakom begäran om återremiss och därmed fanns tillräckligt med röster för att driva igenom den begäran. För att få till återremiss behövs tredjedels majoritet, det vill säga 21 av 61 röster i fullmäktige. S, MP och V röstade med sina 26 röster igenom en återremiss.

Katarina Jonsson (M) var förvånad:

– Jag har öron 365 dagar om året och har i ksau eller kommunstyrelsen inte hört en enda fråga från S om detaljer, sa Jonsson, som var tydligt kritisk mot S under debatten.

I sitt skriftliga yrkande begärde S att beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt att det görs en konsekvensanalys för vilken inverkan det har på övriga planerade investeringar i kommunen 2017-2019. S krävde också en kostnadskalkyl för nödvändiga infrastrukturinvesteringar och för renoveringskostnaderna av Billingebadet och att en extern och oberoende värdering av Billingebadet, Blå hallen och tillhörande markområde görs.

Beslutet innebär att frågan om Billingensatsningen troligen kommer att komma upp igen vid kommunfullmäktige, troligen i maj.

Därmed avslutar SLA sin livesändning från fullmäktige.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet begärde återremiss och hänvisade till att beslutsunderlaget inte var tillräckligt.

– Billingen är en viktig och stor investering, men det är en sådan stor satsning som vi måste få ett bättre underlag, förklarade Maria Hjärtqvist (S) när avslöjade partiets inställning.'

Miljöpartiet ställde sig bakom begäran om återremiss och därmed fanns tillräckligt med röster för att driva igenom den begäran. För att få till återremiss behövs tredjedels majoritet, det vill säga 21 av 61 röster i fullmäktige. S, MP och V röstade med sina 26 röster igenom en återremiss.

Katarina Jonsson (M) var förvånad:

– Jag har öron 365 dagar om året och har i ksau eller kommunstyrelsen inte hört en enda fråga från S om detaljer, sa Jonsson, som var tydligt kritisk mot S under debatten.

I sitt skriftliga yrkande begärde S att beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt att det görs en konsekvensanalys för vilken inverkan det har på övriga planerade investeringar i kommunen 2017-2019. S krävde också en kostnadskalkyl för nödvändiga infrastrukturinvesteringar och för renoveringskostnaderna av Billingebadet och att en extern och oberoende värdering av Billingebadet, Blå hallen och tillhörande markområde görs.

Beslutet innebär att frågan om Billingensatsningen troligen kommer att komma upp igen vid kommunfullmäktige, troligen i maj.

Därmed avslutar SLA sin livesändning från fullmäktige.