07 mar 2017 09:47

07 mar 2017 11:06

Så blir nya Hertig Johans torg

SLA sänder liver från kommunens presskonferens

I dag presenterade Skövde kommun ett nytt omarbetat förslag för hur Hertig Johans torg byggas om. SLA rapporterade live från presskonferensen som började klockan 10.30.

Gatu- och naturchefen Anna Möller har lett arbetet med att arbeta fram ”framtidens torg” och presenterar förslaget tillsammans med stadsträdgårdsmästaren Evalena Öhman.

Syftet med ombyggnaden är att skapa möjligheter för aktiviteter av olika slag och fler mötesplatser i stadskärnan skriver kommunen i sin pressinbjudan.

Arbetet med att ta fram ett nytt ”finrum” för Skövde har pågått sedan 2015. I oktober utlyste kommunen en tävling för arkitektbyråer att delta i.

Den byrå som vann uppdraget föreslog att konstverket Livets brunn skulle tas bort vilket utlöste många och skarpa reaktioner från allmänheten.

Något som fick politikerna att backa. Flera av partierna uttalade i en remissrunda under våren 2016 att brunnen ska vara kvar på torget, men att den bör införlivas i det nya förslaget.

Under hösten har tjänstemännen arbetat vidare med förslaget som i dag för första gången presenteras offentligt. Då får vi bland annat svaret på var Livets brunn kommer placeras.

Gatu- och naturchefen Anna Möller har lett arbetet med att arbeta fram ”framtidens torg” och presenterar förslaget tillsammans med stadsträdgårdsmästaren Evalena Öhman.

Syftet med ombyggnaden är att skapa möjligheter för aktiviteter av olika slag och fler mötesplatser i stadskärnan skriver kommunen i sin pressinbjudan.

Arbetet med att ta fram ett nytt ”finrum” för Skövde har pågått sedan 2015. I oktober utlyste kommunen en tävling för arkitektbyråer att delta i.

Den byrå som vann uppdraget föreslog att konstverket Livets brunn skulle tas bort vilket utlöste många och skarpa reaktioner från allmänheten.

Något som fick politikerna att backa. Flera av partierna uttalade i en remissrunda under våren 2016 att brunnen ska vara kvar på torget, men att den bör införlivas i det nya förslaget.

Under hösten har tjänstemännen arbetat vidare med förslaget som i dag för första gången presenteras offentligt. Då får vi bland annat svaret på var Livets brunn kommer placeras.