11 dec 2013 18:56

23 jan 2015 15:36

80 varslas från Electrolux i Mariestad

Electrolux i Mariestad varslar 80 av 320 anställda om uppsägning. Det dystra beskedet nådde fabrikens anställda på onsdagseftermiddagen.

Dråpslaget mot Electrolux kom klockan 15.30 på onsdagen. Fabrikens ledning samlade alla anställda och gav beskedet: Ytterligare 80 personer ska bort under andra halvåret 2014.

På produktionssidan finns tre olika anledningar till neddragningarna, som i princip står för en tredjedel vardera:

• Tillverkningen av batteriskåp för telekommarknaden har inte blivit den succé som man hoppats. Den biten tas därför bort helt.

• Produktionsvolymerna väntas minska i allmänhet nästa år.

• Effektiviseringar i produktionen.

Dessutom dras 14 av 22 tjänster på produktutvecklingssidan in och flyttas till Italien, där man samlar all produktutveckling.

”Följer planen”

Varslet av totalt 80 anställda är en direkt följd av den nya inriktning som presenterades för Mariestadsfabriken i oktober förra året. Då flaggade företagsledningen för att uppemot 120 arbetstillfällen riskerade att försvinna under den kommande treårsperioden. I januari i år varslades 47 anställda – nu är siffran uppe i 127.

– Vi följer den plan vi tidigare satt upp och har inte ändrat uppdrag. Men mycket har hänt på ett år; förutom de strategiska beslut som vi följer har situationen för marknaden i Europa försvårats, säger den nytillträdde platschefen Magnus Karlsson om beslutet.

”Enorm försvagning”

MBL-förhandlingar ska enligt företaget inledas omgående. Ola Bertilsson, ordförande för Electrolux Metallklubb, är minst sagt bedrövad över utvecklingen:

– Det var ju uppgivet redan innan det här kom. Man undrar hur mycket folk klarar mentalt. Om arbetsmarknaden hade sett bättre ut hade många redan sökt sig ifrån Mariestad i ren självbevarelsedrift, säger han suckande.

Han ser neddragningen på produktutvecklingssidan som ett särskilt hårt slag mot fabriken.

– Det innebär en enorm försvagning av våra möjligheter att göra något annat än det vi gör i dag.

”Inga löften”

Medan fabriksledningen i Mariestad informerade sina anställda på onsdagseftermiddagen satt Ola Bertilsson i fackliga förhandlingar i Stockholm.

– Vi har försökt att få någon form av löften inför framtiden, men de ger oss inte någonting, säger han.

Det finns halmstrån att gripa efter – Bertilsson berättar exempelvis om ett samarbete mellan olika industriföretag som Mariestadsfabriken fått klartecken att vara en del i. Men det förändrar inte det faktum att arbetsgivare och fack nu ännu en gång ska förhandla om vilka som ska bort.

– Alla som är kvar nu, och som inte har undantagits från Las-listan, har guldklocka. Det är helt groteskt, säger Ola Bertilsson, men tillägger att företaget vid tidigare tillfällen varit villiga att hjälpa anställda till studier eller löst övertaligheter med pensionsavtal.

Magnus Karlsson säger att han förstår alla anställdas oro, men tonar ned betydelsen av en lokal utvecklingsavdelning.

I en MT-intervju för några dagar sedan liknade du Mariestadsfabrikens produktutvecklingsenhet vid en ”ryggrad” för verksamheten. Vad innebär det att 14 tjänster där nu flyttas till Italien?

– Ryggrad vet jag inte, men det är förstås alltid en trygghet att ha en nära koppling till olika delar. Nu tvingas vi fokusera på var vi lägger resurserna, och därmed samlar vi utvecklingskompetensen i en central enhet.

Varslet innebär också att två planerade Mariestadsprojekt läggs på is. Det gäller start för tillverkning av super premium-produkter och en flytt av viss produktion till Ungern.

Finns det en framtid för Electrolux i Mariestad?

– Det är klart det finns en framtid. Vi ska ta vara på de uppdrag vi får och genomföra dem på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Magnus Karlsson.

Dråpslaget mot Electrolux kom klockan 15.30 på onsdagen. Fabrikens ledning samlade alla anställda och gav beskedet: Ytterligare 80 personer ska bort under andra halvåret 2014.

På produktionssidan finns tre olika anledningar till neddragningarna, som i princip står för en tredjedel vardera:

• Tillverkningen av batteriskåp för telekommarknaden har inte blivit den succé som man hoppats. Den biten tas därför bort helt.

• Produktionsvolymerna väntas minska i allmänhet nästa år.

• Effektiviseringar i produktionen.

Dessutom dras 14 av 22 tjänster på produktutvecklingssidan in och flyttas till Italien, där man samlar all produktutveckling.

”Följer planen”

Varslet av totalt 80 anställda är en direkt följd av den nya inriktning som presenterades för Mariestadsfabriken i oktober förra året. Då flaggade företagsledningen för att uppemot 120 arbetstillfällen riskerade att försvinna under den kommande treårsperioden. I januari i år varslades 47 anställda – nu är siffran uppe i 127.

– Vi följer den plan vi tidigare satt upp och har inte ändrat uppdrag. Men mycket har hänt på ett år; förutom de strategiska beslut som vi följer har situationen för marknaden i Europa försvårats, säger den nytillträdde platschefen Magnus Karlsson om beslutet.

”Enorm försvagning”

MBL-förhandlingar ska enligt företaget inledas omgående. Ola Bertilsson, ordförande för Electrolux Metallklubb, är minst sagt bedrövad över utvecklingen:

– Det var ju uppgivet redan innan det här kom. Man undrar hur mycket folk klarar mentalt. Om arbetsmarknaden hade sett bättre ut hade många redan sökt sig ifrån Mariestad i ren självbevarelsedrift, säger han suckande.

Han ser neddragningen på produktutvecklingssidan som ett särskilt hårt slag mot fabriken.

– Det innebär en enorm försvagning av våra möjligheter att göra något annat än det vi gör i dag.

”Inga löften”

Medan fabriksledningen i Mariestad informerade sina anställda på onsdagseftermiddagen satt Ola Bertilsson i fackliga förhandlingar i Stockholm.

– Vi har försökt att få någon form av löften inför framtiden, men de ger oss inte någonting, säger han.

Det finns halmstrån att gripa efter – Bertilsson berättar exempelvis om ett samarbete mellan olika industriföretag som Mariestadsfabriken fått klartecken att vara en del i. Men det förändrar inte det faktum att arbetsgivare och fack nu ännu en gång ska förhandla om vilka som ska bort.

– Alla som är kvar nu, och som inte har undantagits från Las-listan, har guldklocka. Det är helt groteskt, säger Ola Bertilsson, men tillägger att företaget vid tidigare tillfällen varit villiga att hjälpa anställda till studier eller löst övertaligheter med pensionsavtal.

Magnus Karlsson säger att han förstår alla anställdas oro, men tonar ned betydelsen av en lokal utvecklingsavdelning.

I en MT-intervju för några dagar sedan liknade du Mariestadsfabrikens produktutvecklingsenhet vid en ”ryggrad” för verksamheten. Vad innebär det att 14 tjänster där nu flyttas till Italien?

– Ryggrad vet jag inte, men det är förstås alltid en trygghet att ha en nära koppling till olika delar. Nu tvingas vi fokusera på var vi lägger resurserna, och därmed samlar vi utvecklingskompetensen i en central enhet.

Varslet innebär också att två planerade Mariestadsprojekt läggs på is. Det gäller start för tillverkning av super premium-produkter och en flytt av viss produktion till Ungern.

Finns det en framtid för Electrolux i Mariestad?

– Det är klart det finns en framtid. Vi ska ta vara på de uppdrag vi får och genomföra dem på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Magnus Karlsson.

  • Carin Söder Tomas Höglund

Stadig nedgång

En titt i backspegeln visar den negativa trenden på Electroluxfabriken i Mariestad:

• December 1999 – 1 160 anställda.

• Augusti 2006 – 1 000 anställda.

• Januari 2008 – 821 anställda.

• Januari 2009 – 683 anställda.

• April 2010 – 450 anställda.

• November 2011 – 410 anställda.

• Januari 2013 – 390 anställda.

• December 2013 – 320 anställda.

Källa: