09 jan 2014 18:00

07 jan 2015 09:51

Skas bryter felaktigt bemanningsavtal

Två sjuksköterskor som under tio veckor skulle ha förstärkt akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus Skövde får inte börja arbeta. Deras avtal har sagts upp.

Det handlar om två sjuksköterskor som via ett bemanningsföretag skulle arbetat minst tio veckor på akuten i Skövde med start fredag.

Men under torsdagen sades avtalet upp av Skas.

– Det är en regionfråga och vi måste såklart följa regionens upphandlingsregler när vi upphandlar leverantör av bemanningspersonal, säger Peder Yderhag, som är HR-chef vid Skas.

Men så var inte fallet vid den aktuella upphandlingen och den formella missen är också anledningen till att kontraktet bryts med omedelbar verkan.

Hur påverkar det situationen på akuten?

– Situationen är allvarlig. Därför hade vi tagit till den här åtgärden och lyckades få sköterskor med rätt kompetens. Nu blir det inte så och vilka konsekvenser det här kommer att få kan jag inte svara på i dag. Vi får se över vårt hus och försöka lösa det på annat sätt, säger Peder Yderhag.

De två sköterskorna skulle påbörjat sin tjänstgöring under fredagen och inledningsvis var kontraktet på tio veckor, men med möjlighet till förlängning.

Skas kommer nu i samverkan med det aktuella bemanningsföretaget se till att sköterskorna hålls skadelösa.

Vilka kostnader det kan innebära för Skas är oklart i nuläget.

Det handlar om två sjuksköterskor som via ett bemanningsföretag skulle arbetat minst tio veckor på akuten i Skövde med start fredag.

Men under torsdagen sades avtalet upp av Skas.

– Det är en regionfråga och vi måste såklart följa regionens upphandlingsregler när vi upphandlar leverantör av bemanningspersonal, säger Peder Yderhag, som är HR-chef vid Skas.

Men så var inte fallet vid den aktuella upphandlingen och den formella missen är också anledningen till att kontraktet bryts med omedelbar verkan.

Hur påverkar det situationen på akuten?

– Situationen är allvarlig. Därför hade vi tagit till den här åtgärden och lyckades få sköterskor med rätt kompetens. Nu blir det inte så och vilka konsekvenser det här kommer att få kan jag inte svara på i dag. Vi får se över vårt hus och försöka lösa det på annat sätt, säger Peder Yderhag.

De två sköterskorna skulle påbörjat sin tjänstgöring under fredagen och inledningsvis var kontraktet på tio veckor, men med möjlighet till förlängning.

Skas kommer nu i samverkan med det aktuella bemanningsföretaget se till att sköterskorna hålls skadelösa.

Vilka kostnader det kan innebära för Skas är oklart i nuläget.

  • Carl Johan Hjerpe