13 jan 2014 20:00

07 jan 2015 10:07

Etiknämnd avslog ansökan från Skas-forskare

Forskare vid Skaraborgs sjukhus ville göra en studie om bildterapi kan stärka ungdomars identitet och delaktighet i sin egen utveckling, i strävan mot ett självständigt liv.

Etikprövningsnämnden avslog ansökan, bland annat på grund av att projektet inte är beskrivet på ett sätt som uppfyller kravet på en forskningsstudien. Nämnden skriver även att det är oklart om den beskrivna interventionen kan påverka de faktorer som är tänkta att påverkas och utvärderas.

Forskaren som driver det planerade projektet arbetar vid Skas i Skövde. Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling är huvudman för forskningsprojektet.

Forskare vid Skaraborgs sjukhus ville göra en studie om bildterapi kan stärka ungdomars identitet och delaktighet i sin egen utveckling, i strävan mot ett självständigt liv.

Etikprövningsnämnden avslog ansökan, bland annat på grund av att projektet inte är beskrivet på ett sätt som uppfyller kravet på en forskningsstudien. Nämnden skriver även att det är oklart om den beskrivna interventionen kan påverka de faktorer som är tänkta att påverkas och utvärderas.

Forskaren som driver det planerade projektet arbetar vid Skas i Skövde. Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling är huvudman för forskningsprojektet.