13 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Chalmers utför miljonprojekt på Skas

Skaraborgs sjukhus tar hjälp av Chalmers för två olika projekt till en kostnad för nästan två miljoner kronor.
– Vi måste få det gjort, säger Eva Sundström, t f sjukhusdirektör.

I ett av projekten ska forskare från Chalmers kartlägga Skas geografiskt. Det ska tydliggöras vilka ytor och lokaliteter som hör till de olika enheterna och verksamheterna.

– Bland annat ska det göras klart vilken chef som har ansvaret för ett visst område. Arbetsmiljölagen kräver att det finns en sådan kartläggning och det är märkligt att vi inte gjort det tidigare, säger Eva Sundström.

Varför har det inte gjorts?

– Prioriteringar, men nu får vi det som lagen kräver.

När faktainsamlingen och kartläggningen är klar ska det upprättas en analysdatabas. I den ska det även bli möjligt att komplettera med data om var personal och utrustning ska finnas. Den ska även kunna ge underlag för framtida medarbetarenkäter.

– Samma jobb ska göras hos andra sjukhus i regionen, bland annat NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. De kommer att följa vårt arbete och ha stor nytta av det när de kör i gång. Vi har även ett delat ansvar med Västfastigheter, de hjälper till med sina delar, säger Eva Sundström.

Enhetsanalyser

I det andra projektet ska Chalmers göra enhetsanalyser på Skas. Bland annat produktivitet och arbetssätt granskas och analyseras. Arbetet är en fortsättning på det som gjordes då tanken med serviceteamen skulle provas. Det pågår även en mänga olika kvalitets- och processprojekt.

– Vi måste tänka till hur vi ska arbeta. På många ställen har vi gjort samma saker under 30-40 år och nu får vi ett bra underlag med beskrivningar hur allt görs, säger Eva Sundström.

Även i det här projektet ska en databas upprättas. Där ska resultaten från parallella studier finnas, vilket bedöms vara värdefullt för framtida utveckling.

– Vi ska kunna gå tillbaka och jämföra. När vi effektiviserar måsta man se till alla delar.

Det ”geografiska” projektet kostar 751 700 kronor plus moms, medan projektet där enheter analyseras kostar 1 200 000 kronor plus moms.

– Vi har fått subventioner och vi får hjälp från regionen, men det är viktiga arbeten som måste göras, säger Eva Sundström.

I ett av projekten ska forskare från Chalmers kartlägga Skas geografiskt. Det ska tydliggöras vilka ytor och lokaliteter som hör till de olika enheterna och verksamheterna.

– Bland annat ska det göras klart vilken chef som har ansvaret för ett visst område. Arbetsmiljölagen kräver att det finns en sådan kartläggning och det är märkligt att vi inte gjort det tidigare, säger Eva Sundström.

Varför har det inte gjorts?

– Prioriteringar, men nu får vi det som lagen kräver.

När faktainsamlingen och kartläggningen är klar ska det upprättas en analysdatabas. I den ska det även bli möjligt att komplettera med data om var personal och utrustning ska finnas. Den ska även kunna ge underlag för framtida medarbetarenkäter.

– Samma jobb ska göras hos andra sjukhus i regionen, bland annat NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. De kommer att följa vårt arbete och ha stor nytta av det när de kör i gång. Vi har även ett delat ansvar med Västfastigheter, de hjälper till med sina delar, säger Eva Sundström.

Enhetsanalyser

I det andra projektet ska Chalmers göra enhetsanalyser på Skas. Bland annat produktivitet och arbetssätt granskas och analyseras. Arbetet är en fortsättning på det som gjordes då tanken med serviceteamen skulle provas. Det pågår även en mänga olika kvalitets- och processprojekt.

– Vi måste tänka till hur vi ska arbeta. På många ställen har vi gjort samma saker under 30-40 år och nu får vi ett bra underlag med beskrivningar hur allt görs, säger Eva Sundström.

Även i det här projektet ska en databas upprättas. Där ska resultaten från parallella studier finnas, vilket bedöms vara värdefullt för framtida utveckling.

– Vi ska kunna gå tillbaka och jämföra. När vi effektiviserar måsta man se till alla delar.

Det ”geografiska” projektet kostar 751 700 kronor plus moms, medan projektet där enheter analyseras kostar 1 200 000 kronor plus moms.

– Vi har fått subventioner och vi får hjälp från regionen, men det är viktiga arbeten som måste göras, säger Eva Sundström.

  • Alf Ehn