17 jan 2014 10:57

07 jan 2015 10:07

Färre rådjursolyckor under 2013

Antalet viltolyckor med rådjur inblandade minskade i Västra Götaland under förra året jämfört med 2012.

Förra året inträffade 4 565 viltolyckor där rådjur var inblandade. Året innan handlade det om 5 046 och 2010 inträffade 5 467 sådana olyckor.

I hela riket ökade däremot förekomsten av rådjursolyckor, från 34 866 (2012) till 35 509.

Dessutom sjönk antalet vildsvinsolyckor i Västra Götaland, från 226 (2012) till 178. Trenden var liknande i hela Sverige, med 3 551 vildsvinsolyckor under 2013 medan det året innan inträffade 4 198.

– Under 2013 jagade vildsvinsstammen hårt. Vi arbetar nu med älgförvaltningsområden över hela landet och tanken med detta är att hitta en balans mellan olika intressegrupper, bland annat skogsägare, jägare och jordbrukare, samma arbetssätt förväntas vi få med kommande vildsvinsförvaltning, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare vid Nationella viltolycksrådet i ett pressmeddelande.

I hela landet inträffade 46 892 viltolyckor under 2013, vilket var en knapp minskning jämfört med 2012. I Västra Götaland inträffade 5 644 viltolyckor. Året innan var det 6 308.

Förra året inträffade 4 565 viltolyckor där rådjur var inblandade. Året innan handlade det om 5 046 och 2010 inträffade 5 467 sådana olyckor.

I hela riket ökade däremot förekomsten av rådjursolyckor, från 34 866 (2012) till 35 509.

Dessutom sjönk antalet vildsvinsolyckor i Västra Götaland, från 226 (2012) till 178. Trenden var liknande i hela Sverige, med 3 551 vildsvinsolyckor under 2013 medan det året innan inträffade 4 198.

– Under 2013 jagade vildsvinsstammen hårt. Vi arbetar nu med älgförvaltningsområden över hela landet och tanken med detta är att hitta en balans mellan olika intressegrupper, bland annat skogsägare, jägare och jordbrukare, samma arbetssätt förväntas vi få med kommande vildsvinsförvaltning, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare vid Nationella viltolycksrådet i ett pressmeddelande.

I hela landet inträffade 46 892 viltolyckor under 2013, vilket var en knapp minskning jämfört med 2012. I Västra Götaland inträffade 5 644 viltolyckor. Året innan var det 6 308.

  • Alf Ehn

Viltolyckor

Viltslag 2013 2012 2011 2010

Björn 1 0 0 0

Dovhjort 124 177 110 82

Kronhjort 32 32 26 14

Lo 2 4 1 2

Mufflonfår 1 0 0 0

Rådjur 4 565 5 046 4 862 5 467

Varg 1 1 1 0

Vildsvin 178 226 125 91

Älg 703 816 791 1 025

Örn 0 0 2 0

Övriga 37 66 44 58

Summa 5 644 6 308 5 962 6 739

Källa: Nationella viltolycksrådet