20 jan 2014 14:25

07 jan 2015 10:07

Forskningsmedel till 13 utvalda

Det lokala forsknings- och utvecklingsrådet i Skaraborg beviljade 13 av 19 ansökningar för forskningsanslag. Det totala anslaget för forskarna är runt 900 000 kronor och medlen ska tas ut under 2014. Huvudsyftet med forskningen är att ge en god och säker vård. Närhälsan, Skaraborgs sjukhus och tandvården står bakom rådet och får att kunna söka medel krävs en tillsvidareanställning hos någon av de tre.

Följande beviljades medel, Närhälsan: Karin Starzmann, Tidans vårdcentral, Paolina Weidinger, FoU-centrum Skaraborg, Klas Fellbrant, Södra Ryds vårdcentral, Tobias Andersson, Norrmalms vårdcentral, Sofia Dalemo, Guldvingens vårdcentral. Privata vårdgivare: Katharina Verheijen, Vårdcentralen Vilan, Skara. Folktandvården: Canan Kaya, Skas Skövde, Ewa Nyström, folktandvårdens administration. Skaraborgs sjukhus: Yüksel Peker, sömnmedicinska enheten, Johan Dahlén Gyllencreutz, hudkliniken, Anita Johansson, vuxenpsykiatriska mottagningen, Telmo Ramos, ortopedkliniken, Kajsa Stubendorff, reumatologkliniken.

Det lokala forsknings- och utvecklingsrådet i Skaraborg beviljade 13 av 19 ansökningar för forskningsanslag. Det totala anslaget för forskarna är runt 900 000 kronor och medlen ska tas ut under 2014. Huvudsyftet med forskningen är att ge en god och säker vård. Närhälsan, Skaraborgs sjukhus och tandvården står bakom rådet och får att kunna söka medel krävs en tillsvidareanställning hos någon av de tre.

Följande beviljades medel, Närhälsan: Karin Starzmann, Tidans vårdcentral, Paolina Weidinger, FoU-centrum Skaraborg, Klas Fellbrant, Södra Ryds vårdcentral, Tobias Andersson, Norrmalms vårdcentral, Sofia Dalemo, Guldvingens vårdcentral. Privata vårdgivare: Katharina Verheijen, Vårdcentralen Vilan, Skara. Folktandvården: Canan Kaya, Skas Skövde, Ewa Nyström, folktandvårdens administration. Skaraborgs sjukhus: Yüksel Peker, sömnmedicinska enheten, Johan Dahlén Gyllencreutz, hudkliniken, Anita Johansson, vuxenpsykiatriska mottagningen, Telmo Ramos, ortopedkliniken, Kajsa Stubendorff, reumatologkliniken.