20 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:26

Politiken är överens om nätjournaler

Politiken är överens om att införa journaler på nätet i Västra Götaland.
– Men vi måste hitta ett system där alla känner sig trygga, säger Helén Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU.

I Uppsala, som infört systemet, blir i princip alt tillgängligt direkt. I Stockholm, som stegvis börjat introduktionen, ska det finnas ett 14 dagar långt rådrum, från det provsvar eller journalanteckning lagts in tills den blir tillgänglig. I Skåne kommer det i första skedet enbart handla om journaltext och inga provsvar.

– Vi är positiva till att det införs, men det bör vara en nationell samsyn så att vi har ett gemensamt regelverk, säger Eliasson.

Nytt media

Jonas Andersson (FP), vice HSU-ordförande, tycker att regionen skyndsamt ska gå framåt i frågan. Han betonar att det redan går att begära ut en papperskopia och att det handlar om ännu ett medium för att läsa sin journal.

– Informationen är ju den samma. Att patienten på ett enkelt sätt ska kunna granska sin journal är viktigt. Samtidigt har jag respekt för de som tvekar, men det går ju att bara ha signerade journalanteckningar eller lägga in en fördröjning, säger Andersson.

När är systemet i gång i Västra Götaland?

– Det borde vara möjligt 2015.

Helén Eliasson värnar om integriteten och ett system som gör att patienter inte ska information om allvarliga sjukdomar, innan de pratat med sin läkare.

– Det gäller att hitta ett system där alla, inte minst läkarna, känner sig trygga.

I Uppsala, som infört systemet, blir i princip alt tillgängligt direkt. I Stockholm, som stegvis börjat introduktionen, ska det finnas ett 14 dagar långt rådrum, från det provsvar eller journalanteckning lagts in tills den blir tillgänglig. I Skåne kommer det i första skedet enbart handla om journaltext och inga provsvar.

– Vi är positiva till att det införs, men det bör vara en nationell samsyn så att vi har ett gemensamt regelverk, säger Eliasson.

Nytt media

Jonas Andersson (FP), vice HSU-ordförande, tycker att regionen skyndsamt ska gå framåt i frågan. Han betonar att det redan går att begära ut en papperskopia och att det handlar om ännu ett medium för att läsa sin journal.

– Informationen är ju den samma. Att patienten på ett enkelt sätt ska kunna granska sin journal är viktigt. Samtidigt har jag respekt för de som tvekar, men det går ju att bara ha signerade journalanteckningar eller lägga in en fördröjning, säger Andersson.

När är systemet i gång i Västra Götaland?

– Det borde vara möjligt 2015.

Helén Eliasson värnar om integriteten och ett system som gör att patienter inte ska information om allvarliga sjukdomar, innan de pratat med sin läkare.

– Det gäller att hitta ett system där alla, inte minst läkarna, känner sig trygga.

  • Alf Ehn