20 jan 2014 18:30

23 jan 2015 15:37

Trycket ökar på Röda korsets behandlingscenter

Kön till Röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde växer.
– Just nu klarar vi inte vårdgarantin, säger verksamhetschefen Peter Hagman.

Antalet flyktingar som kommer till Sverige ökar, inte minst på grund av konflikten i Syrien.

Många bär med sig skakande och skrämmande upplevelser och behöver hjälp. Primärvården är första kontakten, om den anser att patienten behöver ytterligare vård remitteras den till behandlingscenter för krigsskadade och torterade, som bland annat finansieras av regionen.

Under 2012 kom 84 remisser till centret i Skövde, som är ett av fem i landet. I fjol handlade det om 135 remisser.

– Ökningen är större än 60 procent, säger Peter Hagman.

Tre psykoterapeuter, en fysioterapeut samt en kurator jobbar vid centret i Skövde. Arbetet med patienterna sker i team och just nu hinner de inte med anstormningen. Mer än 200 patienter behandlas just nu och 70 står i kö. När sedan antalet remisser ökar blir trycket stort.

Vårdgarantin stipulerar att ett första besök ska ske inom tre månader.

– Vi klarade det till och med december, men nu gör vi inte det. Problemet är självklart störst för de som väntar, men vi ska försöka hantera frågan så gott vi kan.

Patienterna som står i kö för behandling erbjuds träffar i så kallade psykoeducativa grupper, där personerna får stöd och råd samt tips om egenvård under väntetiden.

Central nivå

Röda Korset har central nivå lyft problemet och begärt statligt stöd, men regeringen hänvisar till landstingen. Röda Korset har lämnat in en ansökan till regionen om att få starta ett behandlingscenter i Göteborg. Sedan tidigare finns det center i Malmö, Skellefteå, Stockholm, Uppsala och Skövde.

De flesta av patienterna vid centret i Skövde kommer från Skaraborg, men även personer från Alingsås och Borås söker hjälp.

– Vi tar emot asylsökande, personer med uppehållsstillstånd samt papperslösa. Vi tar även emot barn, som riskerar eller har hamnat i uppgivenhetssyndrom, och deras familjer. Det sker i samarbete med Bup, säger Peter Hagman.

Antalet flyktingar som kommer till Sverige ökar, inte minst på grund av konflikten i Syrien.

Många bär med sig skakande och skrämmande upplevelser och behöver hjälp. Primärvården är första kontakten, om den anser att patienten behöver ytterligare vård remitteras den till behandlingscenter för krigsskadade och torterade, som bland annat finansieras av regionen.

Under 2012 kom 84 remisser till centret i Skövde, som är ett av fem i landet. I fjol handlade det om 135 remisser.

– Ökningen är större än 60 procent, säger Peter Hagman.

Tre psykoterapeuter, en fysioterapeut samt en kurator jobbar vid centret i Skövde. Arbetet med patienterna sker i team och just nu hinner de inte med anstormningen. Mer än 200 patienter behandlas just nu och 70 står i kö. När sedan antalet remisser ökar blir trycket stort.

Vårdgarantin stipulerar att ett första besök ska ske inom tre månader.

– Vi klarade det till och med december, men nu gör vi inte det. Problemet är självklart störst för de som väntar, men vi ska försöka hantera frågan så gott vi kan.

Patienterna som står i kö för behandling erbjuds träffar i så kallade psykoeducativa grupper, där personerna får stöd och råd samt tips om egenvård under väntetiden.

Central nivå

Röda Korset har central nivå lyft problemet och begärt statligt stöd, men regeringen hänvisar till landstingen. Röda Korset har lämnat in en ansökan till regionen om att få starta ett behandlingscenter i Göteborg. Sedan tidigare finns det center i Malmö, Skellefteå, Stockholm, Uppsala och Skövde.

De flesta av patienterna vid centret i Skövde kommer från Skaraborg, men även personer från Alingsås och Borås söker hjälp.

– Vi tar emot asylsökande, personer med uppehållsstillstånd samt papperslösa. Vi tar även emot barn, som riskerar eller har hamnat i uppgivenhetssyndrom, och deras familjer. Det sker i samarbete med Bup, säger Peter Hagman.

  • Alf Ehn