20 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Vill inte ha journaler på nätet

Skaraborgs läkarförening vill inte införa patientjournaler på nätet.
– Med omsorg av patienten, säger ordföranden Lars Olén.

I Uppsala har systemet, där patienter via en inloggning kan få tillgång till sina journaler på internet, redan införts. I Stockholm införs det stegvis med början i år. Landstingen i Jönköping och Skåne kommer också att införa det under året. Flera andra landsting är på gång.

I Västra Götaland förekommer diskussionen men inga beslut är fattade och läkarföreningen i Skaraborg är bestämd i sin uppfattning. Ordföranden Lars Olén, som jobbar på Skaraborgs sjukhus, menar att det inte är önskvärt.

– Journalerna är vårt arbetsinstrument, vi ska formulera oss så att det är användbart för våra kollegor. I början av ett patientärende, då vi inte är säkra på vilken diagnos det handlar om, kan det handla om lösa tankar. Om en patient läser det kan det oroa i onödan och vi vill inte heller att patienten få tunga besked på det sättet, säger Lars Olén.

Patientomsorg

Olén betonar att det handlar om omsorg av patienten.

– Det är bra med patienter som är informerade, men de ska få informationen av sin läkare och inte behöva läsa den själva. Samtalet mellan läkaren och patienten är viktigt.

Införs systemet finns det risk för att läkarna måste börja skriva på ett annat sätt.

– Men det kommer vi inte att hinna med, inte heller skulle vi ha tid att göra två varianter, en för oss och en för patienten. Det skulle vi inte heller få göra. Införs det här innebär det att ett viktigt arbetsinstrument inte kan användas på rätt sätt, säger Olén.

Han menar att det räcker med rätten att begära ut papperskopior av sin journal.

– De som vill läsa sin journal har den möjligheten, och det är ju aldrig några problem. Vi hjälper gärna till med det.

I Uppsala har införandet följts av kritik från läkarföreningen. Dels för att det inte var någon samverkan innan införandet, men främst för att de ansvariga inte lyssnade på läkarnas varningar om riskerna, som att patienter får svåra besked via nätjournalen i stället för att få dem från doktorn.

Följer frågan

Yvonne Tellskog, verksamhetschef vid patientnämnden, säger att de följer frågan men inte närmare trängt in den.

– När patienter vill se i sin egen journal talar vi om för dem hur de ska gå till väga. Det händer då och då, säger Yvonne Tellskog.

I Uppsala har systemet, där patienter via en inloggning kan få tillgång till sina journaler på internet, redan införts. I Stockholm införs det stegvis med början i år. Landstingen i Jönköping och Skåne kommer också att införa det under året. Flera andra landsting är på gång.

I Västra Götaland förekommer diskussionen men inga beslut är fattade och läkarföreningen i Skaraborg är bestämd i sin uppfattning. Ordföranden Lars Olén, som jobbar på Skaraborgs sjukhus, menar att det inte är önskvärt.

– Journalerna är vårt arbetsinstrument, vi ska formulera oss så att det är användbart för våra kollegor. I början av ett patientärende, då vi inte är säkra på vilken diagnos det handlar om, kan det handla om lösa tankar. Om en patient läser det kan det oroa i onödan och vi vill inte heller att patienten få tunga besked på det sättet, säger Lars Olén.

Patientomsorg

Olén betonar att det handlar om omsorg av patienten.

– Det är bra med patienter som är informerade, men de ska få informationen av sin läkare och inte behöva läsa den själva. Samtalet mellan läkaren och patienten är viktigt.

Införs systemet finns det risk för att läkarna måste börja skriva på ett annat sätt.

– Men det kommer vi inte att hinna med, inte heller skulle vi ha tid att göra två varianter, en för oss och en för patienten. Det skulle vi inte heller få göra. Införs det här innebär det att ett viktigt arbetsinstrument inte kan användas på rätt sätt, säger Olén.

Han menar att det räcker med rätten att begära ut papperskopior av sin journal.

– De som vill läsa sin journal har den möjligheten, och det är ju aldrig några problem. Vi hjälper gärna till med det.

I Uppsala har införandet följts av kritik från läkarföreningen. Dels för att det inte var någon samverkan innan införandet, men främst för att de ansvariga inte lyssnade på läkarnas varningar om riskerna, som att patienter får svåra besked via nätjournalen i stället för att få dem från doktorn.

Följer frågan

Yvonne Tellskog, verksamhetschef vid patientnämnden, säger att de följer frågan men inte närmare trängt in den.

– När patienter vill se i sin egen journal talar vi om för dem hur de ska gå till väga. Det händer då och då, säger Yvonne Tellskog.

  • Alf Ehn