28 jan 2014 09:16

07 jan 2015 10:08

Västrafik kritiskt mot Trafikverket

Västtrafik skriver till infrastrukturminister Katarina Elmsäter Svärd (M) och Trafikverket och klagar bland annat på bristande långsiktighet.

Västtrafik betonar att den inställda tågtrafiken på Kinnekullebanan mellan Örebro och Mariestad som ett talande exempel på effekter av kortsiktig planering.

– Det vi är kritiska till är de här systemen för tågtilldelning, alltså när tågen får gå. Där har man i Sverige valt ett system där man inte har en långsiktighet, utan att det här görs varje år, Leif Blomqvist (S), ordförande för Västtrafiks styrelse till radio Skaraborg.

Västtrafik skriver till infrastrukturminister Katarina Elmsäter Svärd (M) och Trafikverket och klagar bland annat på bristande långsiktighet.

Västtrafik betonar att den inställda tågtrafiken på Kinnekullebanan mellan Örebro och Mariestad som ett talande exempel på effekter av kortsiktig planering.

– Det vi är kritiska till är de här systemen för tågtilldelning, alltså när tågen får gå. Där har man i Sverige valt ett system där man inte har en långsiktighet, utan att det här görs varje år, Leif Blomqvist (S), ordförande för Västtrafiks styrelse till radio Skaraborg.