01 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Fler åker med stadstrafiken

Stadstrafiken ökade i Skaraborg men resandet på landsbygdslinjerna minskade under förra året.
– Skaraborg ligger på sina måltal, säger Västtrafiks Michael Stjernberg.

Stadstrafiken i Skövde (två procent), Falköping (fem) och Mariestad (två) ökade under 2013. I Skövde gjordes 2 164 605 resor med lokaltrafiken. I Mariestad handlade det om 218 034.

Samtidigt var det färre resenärer på de regionala linjerna. Linje 500 (Mariestad-Skövde) hade 7 755 färre påstigningar under 2013, jämfört med året innan. Flera skolungdomar brukar åka med buss 500, men även om skolkorten räknas bort handlar det om en minskning. På flera andra linjer på landsorten blir ett minskat resande det motsatta om skolkorten inte räknas med.

– Att vissa kullar med barn är mindre märks tydligt på vissa linjer. De åker mycket på med landsbygdslinjerna. Då spelar det ju ingen roll vad vi gör, men snart blir ju kullarna större igen, säger Michael Stjernberg som jobbar med resandeutveckling och statistik på Västtrafik.

Västtrafiks stora mål är att fördubbla resandet. Stjernberg betonar att Skaraborg ligger på sitt måltal just nu, medan övriga delar av regionen ligger strax under. Den totala trafiken i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal är ungefär som förra årets, medan den har ökat med tio procent i Göteborg.

– På grund av trängselskatten har utbudet ökat rejält, det hade varit mycket märkligt om inte resandet ökat.

Åtta procent

Sett till Västtrafiks hela verksamhet ökade resandet med åtta procent. Totalt gjordes 283 miljoner resor med Västtrafik under 2013. Tågtrafiken ökade genom linjen Göteborg-Älvängen. Dessutom köptes nya pendeltåg, vilket bidrog till att tågtrafiken ökade med 15 procent.

Resandet med regiontågen mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg ökade med nästan det dubbla.

Stadstrafiken i Skövde (två procent), Falköping (fem) och Mariestad (två) ökade under 2013. I Skövde gjordes 2 164 605 resor med lokaltrafiken. I Mariestad handlade det om 218 034.

Samtidigt var det färre resenärer på de regionala linjerna. Linje 500 (Mariestad-Skövde) hade 7 755 färre påstigningar under 2013, jämfört med året innan. Flera skolungdomar brukar åka med buss 500, men även om skolkorten räknas bort handlar det om en minskning. På flera andra linjer på landsorten blir ett minskat resande det motsatta om skolkorten inte räknas med.

– Att vissa kullar med barn är mindre märks tydligt på vissa linjer. De åker mycket på med landsbygdslinjerna. Då spelar det ju ingen roll vad vi gör, men snart blir ju kullarna större igen, säger Michael Stjernberg som jobbar med resandeutveckling och statistik på Västtrafik.

Västtrafiks stora mål är att fördubbla resandet. Stjernberg betonar att Skaraborg ligger på sitt måltal just nu, medan övriga delar av regionen ligger strax under. Den totala trafiken i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal är ungefär som förra årets, medan den har ökat med tio procent i Göteborg.

– På grund av trängselskatten har utbudet ökat rejält, det hade varit mycket märkligt om inte resandet ökat.

Åtta procent

Sett till Västtrafiks hela verksamhet ökade resandet med åtta procent. Totalt gjordes 283 miljoner resor med Västtrafik under 2013. Tågtrafiken ökade genom linjen Göteborg-Älvängen. Dessutom köptes nya pendeltåg, vilket bidrog till att tågtrafiken ökade med 15 procent.

Resandet med regiontågen mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg ökade med nästan det dubbla.

  • Alf Ehn

Resandet 2011-2012

Totalt antal resande (påstigande)

Linje/område 2012 2013 Skillnad

Stadstrafiken Skövde 2 126 305 2 164 605 2 %

Stadstrafiken Mariestad 214 609 218 034 2 %

Stadstrafiken Falköping 277 287 292 476 5 %

Linje 500 Mariestad–Skövde 331 966 324 211 –2 %

Linje 200 Lidköping–Skövde 370 324 370 274 0 %

Linje 1 Trollhättan–Karlsborg 734 112 735 242 0 %

506 Götene–Mariestad 35 257 35 792 2 %

504 Mariestad–Töreboda 96 748 92 539 -4 %

505 Töreboda–Skövde 159 424 150 820 – 5 %

303 Skövde–Tidaholm 147 116 146 259 –1 %

400 Skövde–Karlsborg 274 329 272 250 –1 %

405 Hjo–Tidaholm 4 526 3 942 –13 %

510 Mariestad-Tidavad 21 812 18 640 –15%

Kinnekullebanan 426 129 423 436 –1%

Källa: Västtrafik