02 feb 2014 14:00

23 jan 2015 15:38

Hentorp ska betala tillbaka

Vårdcentralen i Hentorp ska betala tillbaka drygt 3,3 miljoner kronor till regionen på grund av felaktig diagnossättning.
– Det är viktigt att reglerna följs, säger Lars-Erik Lindh (S), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tidigare har Guldvingens vårdcentral i Lidköping blivit återbetalningsskyldig då diagnossättningen varit felaktig, vilket gjorde att ersättningen från regionen blev för hög.

Vid en genomgång upptäcktes att samma sak skett vid Närhälsans vårdcentral Hentorp, även om det inte handlade om någon fara för patientsäkerheten. Under fredagen tog östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att den felaktiga ersättningen, samt administrativa kostnader, på totalt 3 352 190 kronor, ska betalas tillbaka.

Kontroller

– Vi har kontinuerliga kontroller, även om det blir fel i Hentorps fall så har vi duktiga utförare. Vi tror inte att det var ett medvetet fel, säger Lindh.

Nämnden utreder även ett liknande fall vid Närhälsan vårdcentral Hjo.

Nämnden gick med ett överskott på 2,4 miljoner kronor under 2013. Budgeten var på cirka 2,7 miljarder.

Oppositionen lämnade en protokollsanteckning om att Skaraborgs sjukhus inte ska få behålla anslagna pengar, som inte utnyttjats, inom psykiatrin.

Nämnden ska göra en upphandling av mammografiundersökningar. I stort är villkoren samma som de som gäller sedan tidigare.

Tidigare har Guldvingens vårdcentral i Lidköping blivit återbetalningsskyldig då diagnossättningen varit felaktig, vilket gjorde att ersättningen från regionen blev för hög.

Vid en genomgång upptäcktes att samma sak skett vid Närhälsans vårdcentral Hentorp, även om det inte handlade om någon fara för patientsäkerheten. Under fredagen tog östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att den felaktiga ersättningen, samt administrativa kostnader, på totalt 3 352 190 kronor, ska betalas tillbaka.

Kontroller

– Vi har kontinuerliga kontroller, även om det blir fel i Hentorps fall så har vi duktiga utförare. Vi tror inte att det var ett medvetet fel, säger Lindh.

Nämnden utreder även ett liknande fall vid Närhälsan vårdcentral Hjo.

Nämnden gick med ett överskott på 2,4 miljoner kronor under 2013. Budgeten var på cirka 2,7 miljarder.

Oppositionen lämnade en protokollsanteckning om att Skaraborgs sjukhus inte ska få behålla anslagna pengar, som inte utnyttjats, inom psykiatrin.

Nämnden ska göra en upphandling av mammografiundersökningar. I stort är villkoren samma som de som gäller sedan tidigare.

  • Alf Ehn