04 feb 2014 16:33

07 jan 2015 10:08

Ett steg mot enklare biljettsystem

Regionstyrelsen sa ja till steg ett i Västtrafiks nya biljettsystem.
– Det ska bli enklare att förstå systemet och att köpa en biljett, lovar regionrådet Alex Bergström (S).

Regionstyrelsens ja innebär att frågan går vidare till regionfullmäktige nästa vecka, då det också lär bli ett ja. Partierna är överens efter en lång process. Moderaterna lämnade en protokollsanteckning, som gällde frustration över att processen tar lång tid.

– Det är en lång resa och det är viktigt att allt bra, säger Bergström.

Nästa steg, då bland annat den geografiska modellen ska bestämmas, lär dröja till nästa mandatperiod.

Enkelhet

Enkelhet är ledordet i det första steget. Check out-systemet slopas och resenärer ska se vad resan kostar när den checkar in. Sortimentet ska bli mera likt i hela regionen, med bland annat ett ”flexikort” för de som reser några gånger i veckan. Det ska rensas upp i tilläggen, biljettmaskinerna ska bli enklare att hantera och en applikationslösning, som ska ge olika möjligheter till biljettköp ska tas fram. Dessutom ska antalet ”snedsitsar” minimeras.

– Zonindelningen bygger på kommungränserna. Ibland blir det snett; I Kungälv hoppar folk på bussen utanför en linje, som finns 600 meter från busstationen, och hamnar genast i en annan zon. Då blir det parodiskt, säger Bergström.

Allt ska vara klart och i bruk under 2016. Kostnaderna bedöms till cirka 30 miljoner kronor i år, 60 miljoner nästa och 60 miljoner år 2016. Totalt 150 miljoner kronor.

– Nu gäller det att sjösätta det här och få upp tempot.

Kontor i Stockholm

Regionstyrelsen tog beslut om att öppna ett kontor i Stockholm, för att lättare kunna påverka beslut på nationell nivå. I år är järnvägsutbyggnaden Oslo-Göteborg-Köpenhamn, den nya maritima strategin, regionfrågan, klimatarbetet och interregional samordning i hälso- och sjukvårdsfrågor, några av de prioriterade ärendena.

Regionen gjorde ett resultat på 566 miljoner kronor, exklusive diverse engångskostnader, under 2013.

Regionstyrelsens ja innebär att frågan går vidare till regionfullmäktige nästa vecka, då det också lär bli ett ja. Partierna är överens efter en lång process. Moderaterna lämnade en protokollsanteckning, som gällde frustration över att processen tar lång tid.

– Det är en lång resa och det är viktigt att allt bra, säger Bergström.

Nästa steg, då bland annat den geografiska modellen ska bestämmas, lär dröja till nästa mandatperiod.

Enkelhet

Enkelhet är ledordet i det första steget. Check out-systemet slopas och resenärer ska se vad resan kostar när den checkar in. Sortimentet ska bli mera likt i hela regionen, med bland annat ett ”flexikort” för de som reser några gånger i veckan. Det ska rensas upp i tilläggen, biljettmaskinerna ska bli enklare att hantera och en applikationslösning, som ska ge olika möjligheter till biljettköp ska tas fram. Dessutom ska antalet ”snedsitsar” minimeras.

– Zonindelningen bygger på kommungränserna. Ibland blir det snett; I Kungälv hoppar folk på bussen utanför en linje, som finns 600 meter från busstationen, och hamnar genast i en annan zon. Då blir det parodiskt, säger Bergström.

Allt ska vara klart och i bruk under 2016. Kostnaderna bedöms till cirka 30 miljoner kronor i år, 60 miljoner nästa och 60 miljoner år 2016. Totalt 150 miljoner kronor.

– Nu gäller det att sjösätta det här och få upp tempot.

Kontor i Stockholm

Regionstyrelsen tog beslut om att öppna ett kontor i Stockholm, för att lättare kunna påverka beslut på nationell nivå. I år är järnvägsutbyggnaden Oslo-Göteborg-Köpenhamn, den nya maritima strategin, regionfrågan, klimatarbetet och interregional samordning i hälso- och sjukvårdsfrågor, några av de prioriterade ärendena.

Regionen gjorde ett resultat på 566 miljoner kronor, exklusive diverse engångskostnader, under 2013.

  • Alf Ehn