05 feb 2014 14:27

07 jan 2015 10:08

Regionen inrättar ett barnskyddsteam

Regionen ska inrätta ett regionalt barnskyddsteam.
– Det ska främst hjälpa till med bedömningar och vara ett stöd i utredningar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Teamet, som ska bestå av 1,5 läkartjänst, en koordinator samt en socionom/psykolog, ska börja jobba från och med halvårsskiftet. Det ska placeras på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, men vara behjälpligt för samtliga berörda verksamheter i Västra Götaland.

Teamet ska bland annat göra konsultativa insatser när det finns misstanke om misshandel av barn. Tillgängligheten ska vara hög. Det ska vara behjälpligt med anmälningar, utredningar samt i kontakten med andra myndigheter.

– Alla befintliga verksamheter ska klara det akuta arbetet, exempelvis när ett barn far illa, men teamet ska öka medvetandet om problemet, säger Ann Söderström.

Teamet ska även upprätta regionala riktlinjer för barnskyddsarbetet, vara med och organisera utbildningar, se till att samverkan ökar och utveckla och ingå i befintliga nätverk på olika nivåer.

Under de två första åren är kostnaden för teamet tre miljoner per år.

20 miljoner

Regionen har fått 20 miljoner över från statliga pengarna för vård av de mest sjuka äldre. Pengarna kommer att puttas in i ersättningarna till vårdcentralerna. De kommer att få ökade målrelaterade ersättningar för andel listade med demens som besökt vårdenheten, antalet hembesök hos personer över 75 år per 100 listade patienter, samt läkemedelsavstämningar för de som är 75 år och äldre.

– Vi ökar potten i ersättningarna i de tre områdena. Nu får vi se vad kommunerna gör med de pengar de fått över; vi diskuterar med dem, säger Ann Söderström.

Positivt resultat

Utskottet redovisar ett positivt resultat på 159 miljoner kronor. 35 miljoner ska användas för IT-utvecklingskostnader, enligt ett beslut i regionstyrelsen. Budgeten för 2013 var 2 097 miljoner kronor.

Teamet, som ska bestå av 1,5 läkartjänst, en koordinator samt en socionom/psykolog, ska börja jobba från och med halvårsskiftet. Det ska placeras på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, men vara behjälpligt för samtliga berörda verksamheter i Västra Götaland.

Teamet ska bland annat göra konsultativa insatser när det finns misstanke om misshandel av barn. Tillgängligheten ska vara hög. Det ska vara behjälpligt med anmälningar, utredningar samt i kontakten med andra myndigheter.

– Alla befintliga verksamheter ska klara det akuta arbetet, exempelvis när ett barn far illa, men teamet ska öka medvetandet om problemet, säger Ann Söderström.

Teamet ska även upprätta regionala riktlinjer för barnskyddsarbetet, vara med och organisera utbildningar, se till att samverkan ökar och utveckla och ingå i befintliga nätverk på olika nivåer.

Under de två första åren är kostnaden för teamet tre miljoner per år.

20 miljoner

Regionen har fått 20 miljoner över från statliga pengarna för vård av de mest sjuka äldre. Pengarna kommer att puttas in i ersättningarna till vårdcentralerna. De kommer att få ökade målrelaterade ersättningar för andel listade med demens som besökt vårdenheten, antalet hembesök hos personer över 75 år per 100 listade patienter, samt läkemedelsavstämningar för de som är 75 år och äldre.

– Vi ökar potten i ersättningarna i de tre områdena. Nu får vi se vad kommunerna gör med de pengar de fått över; vi diskuterar med dem, säger Ann Söderström.

Positivt resultat

Utskottet redovisar ett positivt resultat på 159 miljoner kronor. 35 miljoner ska användas för IT-utvecklingskostnader, enligt ett beslut i regionstyrelsen. Budgeten för 2013 var 2 097 miljoner kronor.

  • Alf Ehn