08 feb 2014 12:00

07 jan 2015 09:52

Apotekstjänst får kritik av Ivo

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är kritiskt mot Apotekstjänst AB som sköter leveranserna av dosläkemedel till flera landsting.

I Västra Götaland handlar det om cirka 35 000 patienter som får sina mediciner på det sättet.

Ivo har gjort en nationell tillsyn, sedan flera problem uppmärksammades med bland annat uteblivna leveranser och felaktigt innehåll i dospåsarna. Ivo anser att Apotekstjänst inte tar sitt vårdgivaransvar i och med att bolaget inte säkerställt egenkontroll avseende patientsäkerhetsrisker.

Västra Götaland, samt åtta övriga landsting och regioner som valt företaget som leverantör, ska nu återkomma till Ivo med ytterligare information. Bland annat om resultatet av kvalitetsarbetet, vilka risker som finns och hur de kan äventyra patientsäkerheten samt vilka ytterligare åtgärder regionen planerar.

Redovisningarna ska vara hos Ivo senast sista mars i år.

Svensk Dos och dess uppdragsgivare Region Skåne får däremot godkänt av Ivo.

I Västra Götaland handlar det om cirka 35 000 patienter som får sina mediciner på det sättet.

Ivo har gjort en nationell tillsyn, sedan flera problem uppmärksammades med bland annat uteblivna leveranser och felaktigt innehåll i dospåsarna. Ivo anser att Apotekstjänst inte tar sitt vårdgivaransvar i och med att bolaget inte säkerställt egenkontroll avseende patientsäkerhetsrisker.

Västra Götaland, samt åtta övriga landsting och regioner som valt företaget som leverantör, ska nu återkomma till Ivo med ytterligare information. Bland annat om resultatet av kvalitetsarbetet, vilka risker som finns och hur de kan äventyra patientsäkerheten samt vilka ytterligare åtgärder regionen planerar.

Redovisningarna ska vara hos Ivo senast sista mars i år.

Svensk Dos och dess uppdragsgivare Region Skåne får däremot godkänt av Ivo.